Kamal: Maker of Modern Turkey

Ikbal Ali Shah. London, 1934. 297 s, 1 levha, 22.5 x 14 cm Dünyanın çeşitli ülkelerinde İngiltere adına diplomatik görevlerde bulunan Hint Afgan yazar ve diplomat Sirdar Ikbal Ali Shah (1894-1969) “Yeni Türkiye’nin Yaratıcısı Kemal” adlı bu çalışmasında İstiklal Savaşının sonrasında 1933 yılına kadar olan gelişmeleri, belgelere dayanarak, kendi yorumlarını katmadan ele almıştır. “Asya’nın Değişen“Kamal: Maker of Modern Turkey” yazısının devamını oku

Lettres D’angora La Sainte Avril- Juin 1921 (Mukaddes Ankara’dan Mektuplar)

Kadria Hussein (Kadriye Hüseyin). Rome- İmprimerie Editriche Italia; 267 sayfa ve metin dışında 10 fotoğraf. Sonunda Pisani tarafından yapılmış 10 adet siyah beyaz suluboya reprodüksiyonu. 16,5×21,5 cm. Prenses Kadriye Hüseyin, Mısır Hidivi İsmail Paşa’nın oğlu olan Hüseyin Kâmil Paşa’nın kızıdır. Milli Mücadele’nin en hareketli yıllarında Ankara’ya gelen Kadriye hanım, eserinde bu son derece kritik günlerin“Lettres D’angora La Sainte Avril- Juin 1921 (Mukaddes Ankara’dan Mektuplar)” yazısının devamını oku

CONSTANTINOPLE- ISTAMBOUL

CONSTANTINOPLE. ISTAMBOUL, George Wharton Edwards, Philadelphia, the Penn Publishing Company, Philadelphia, 1930. 312 s, 23 renkli ve 32 tek renk resim, 27.5 x 20 cm George Wharton Edwards (1859-1950) Amerikalı empresyonist ressam ve tarih ve seyahat konulu çeşitli kitapların yazarı ve ressamıdır. İyi bir ressam olan Edwards renkli ve karakalem resimlerle süslediği kitabında Cumhuriyet’in ilanı“CONSTANTINOPLE- ISTAMBOUL” yazısının devamını oku

La Nouvelle Turquie

La Nouvelle Turquie Berthe Georges-Gaulis Paris, Armand Colin -1924. Birinci Baskı. 2+282+1 sayfa. 19x12cm Kurtuluş Savaşı’nın hemen ertesinde (Ekim 1922) Anadolu’ya gelen kadın yazar çeşitli kentleri dolaşmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve çevresiyle de görüşmüştür. Kitabın muhtevası Türkiye’nin iç durumunu ve Lozan’ın sonuçlarını yorumlayan araştırmacının Milli Mücadele ve Lozan sırasında Ankara izlenimleridir.