The History of the Forty Vezirs: or, The Story of the Forty Morns and Eves (Kırk Vezir Hikayeleri)

The History of the Forty Vezirs or the Story of the Forty Morns and Eves Türkçe’den İngilizceye çeviren: E.J.W.Gibb. London, 1886. 11+420+38+1 sayfa “Tarih-i Kırk Vezir” tüm Doğu ve İslam dünyasında yaygınlaşmış olan ve yazarı belli olmayan hikayelerdir. Bütün bu hikayelerin Arapça ve Farsça çeşitli versiyonları buluur. Bu versiyonların hemen hepsi birbirinden isim ve muhteva“The History of the Forty Vezirs: or, The Story of the Forty Morns and Eves (Kırk Vezir Hikayeleri)” yazısının devamını oku