Observations sur la Religion, les Loix, le Gouvernement et les Moeurs des Turcs

Traduit de l’Anglois, par [Bergier] Sir James Porter, Traduit de l’Anglois, par M.B*** [Bergier], Chez Merlin, A Londres, MDCCLXIX [1769]. 2 cilt birarada: x, 149, [1]; 154 (143 olmalı) s, 17 x 11 cm 1770] Kitabın ilk baskısı 1768 yılında Observations on the Religion, Law, Government and Manners of the Turks adıyla yazar adı belirtilmeden“Observations sur la Religion, les Loix, le Gouvernement et les Moeurs des Turcs” yazısının devamını oku

la turquie et les ottomans

P. BAudin D.’allauch. Paris-Librairie Militaire de L.Baudoin, 1896; 8+257 sayfa. 17×25 cm Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini kuruluşundan II. Abdülhamid’e kadar, bir yandan uluslararası ilişkiler diğer taraftan devlet ve toplum örgütlenmesi, askeri ve sivil kurumlar ile ideolojik kaynakları açısından incelemektedir. P. Baudin, 22 bölüme ayırdığı eserinin başında İslamiyetin Osmanlı toplumsal-siyasal sisteminin şekillenmesindeki rolü ayrıntılarıyla ortaya koyduktan sonra“la turquie et les ottomans” yazısının devamını oku