Türkiye’de Sinema ve Tesirleri

Hilmi A(dnan) Malik, Ankara-1933. 54 sayfa Müellif, Türkiye’de sinemanın ve Türk filmlerinin tarihinden başlayarak, Türkiye’de sinema sanayisinin o dönemdeki durumu üzerine ilginç bilgiler aktarmakta, faal durumdaki sinemaların koltuk sayılarına kadar ayrıntılı envanterini çıkartmaktadır. Ayrıca, Ankarada öğrencilerden oluşan bir grup üzerinde yaptığı anketlerden yola çıkarak sinemanın toplumdaki olumlu ve olumsuz etkileri üzerine hükümlere varmaktadır. Sinema tarihi“Türkiye’de Sinema ve Tesirleri” yazısının devamını oku