La Turquie Actuelle

Jean-Henry Abdolonyme Ubicini. Paris, Hachette 1854. xxviii+ 474 sayfa. 17.5 x 12cm 1846’da Yunanistan ve Türkiye’yi gezmiş olan Ubicini, Osmanlı İmparatorluğu, özellikle de Tuna boyundaki beylikler ve Rumen dilbilgisi, tarihi, müziği ve folkloru üzerine eserler yazmıştır. 1848 devriminde Bükreş’te bulunan yazar, geçici hükümette bir süre faal olarak sekreterlik yapmıştır. Ubicini, yukarıdaki eserinin giriş bölümünde Gülhane“La Turquie Actuelle” yazısının devamını oku

THE SULTAN AND HIS SUBJECTS

Richard Davey, Chatto & Windus, London, 1907. xiv, 507 s, 1 levha, 22 x 14 cm, II. Abdülhamid Türkiye’sinin çok renkli ve ayrıntılı bir tablosu. İngiliz yazar Davey, bu eserini yazarken esas olarak İstanbul’a yaptığı gezideki gözlemlerinden hareket etmiştir. Kitabın esas ekseni, II. Abdülhamid’in toplumdaki ve siyasal hayattaki konumu, Osmanlı İmparatorluğu’nun birbirinden farklı kültürel ve“THE SULTAN AND HIS SUBJECTS” yazısının devamını oku

Constantinople et l’Egypte

Cesar Vimercati, Paris-1856, 22×14 cm, 378 sayfa, 1 harita. Sultan II. Mahmud döneminde İzmir, Ege adaları, İstanbul ve Mısır’ı ziyaret eden Vimercati kitabının 1. bölümünde İstanbul’da Türkler haricindeki etnik gruplarla ilgilenmiştir. İstanbul’un çeşitli semtlerini gezen yazar, kentin yerlileri olan Rumlar, Ermeniler ve Museviler ile Beyoğlu’ndaki Franklar hakkında ilginç bilgiler verir. Bu arada II. Mahmud’un reformları“Constantinople et l’Egypte” yazısının devamını oku

L’Architecture Ottomane (Osmanlı Mimarisi)

Tam künye l’Architecture Ottomane. Ouvrage autorisé par iradé imperial et publié sous le Patronage de son Excellence Edhem Pacha, Ministre de Travaux Publics, Président de la Commission impériale Ottomane pour l’Exposition Universelle de 1873, à Vienne. Texte Français par Merie Launay. Dessins par Montani Effendi, Boghoz Effendi Chachian et Maillard. Documents Techniques par Montani Effendi.“L’Architecture Ottomane (Osmanlı Mimarisi)” yazısının devamını oku