Behind the Veil in Persia and Turkish Arabia

Tam adı: Behind the Veil in Persia and Turkish Arabia: An Account of an Englishwomen’s Eight Years’ Residence amongst the Women of the East M. E. Hume-Griffith, Seeley, London, 1909. xiv, [1], [17-] 336 s, 1 katlanır renkli harita, 16 s yayıncı katalogu, metin dışında 37 levha, 22.5 x 14 cm, Bir İngiliz kadınının eşinin“Behind the Veil in Persia and Turkish Arabia” yazısının devamını oku

Stamboul, and the Sea of Gems

John Berwick Harwood; Richard Bentley, London, 1852. viii, 352 s, 19.5 x 12.5 cm John Berwick Harwood’un İstanbul’u mizahî bir dille anlattığı seyahatnamesi. Péra, Üsküdar, Rum âdetleri, sokak köpekleri, kayıkçılar, Yahudi, Ermeni ve Rumlar, Bedesten ve çarşılar, Türklerde pazarlık şekilleri, yeniçerilerin ortadan kaldırılması, İstanbul’un cadde ve sokakları, Boğaziçi, Türklerin dinî bayramları ve Türk kadınlarının günlük“Stamboul, and the Sea of Gems” yazısının devamını oku

TURKEY OF THE OTTOMANS

Lucy Mary Jane Garnett, New York, 1911. [2], 304 s, 19 x 13.5 cm, II. Meşrutiyetin ertesinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçekçi bir tablosu…Bu kitapta Sultan Reşat döneminin Osmanlı Türkiye’si ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.Kitabın ana başlıkları özetle şöyledir: Müslüman, Hristiyan ve Musevi Osmanlılar;Osmanlı Sultanı (VI. Mehmed Reşat); Osmanlı Parlamentosu; Hukuki, siyasi ve askeri düzen; İslam dini; Türkiye’de Hristiyanlık“TURKEY OF THE OTTOMANS” yazısının devamını oku