Travels in Various Countries of the East; being a Continuation of Memoirs relating to European and Asiatic Turkey

Robert Walpole – London, 1820. 21+1+603 sayfa. 2 harita+12 plan ve şekil. Oxford kontlarından Horace Walpole’un torunu olan Robert Walpole (1781-1856), bu eserini daha önce yayına hazırladığı “Memoirs Relating to European and Asiatic Turkey (1817) adlı eserinin devamı olarak kaleme almıştır. 1803 ve 1808’de Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, Ege Adaları ve İstanbul’a seyahat eden yazar, kendiOkumaya devam edin “Travels in Various Countries of the East; being a Continuation of Memoirs relating to European and Asiatic Turkey”

Déri Sé’adet, ou Stamboul Porte du Bonheur.(Dersaadet-Saadet Kapısı İstanbul)

Adolphe Thalasso – Déri Sé’adet, ou Stamboul Porte du Bonheur. Scénes de la vie Turque. ILLUSTRATIONS DE FAUSTO ZONARO.ADOLPHE MARIE ANTOINE ZONARO & THALASSO Paris: L’édition d’Art, H. Piazza, J. Dumoulin, 1908. 217 sayfa, metin içinde Zonaro’nun çizimlerinden yapılmış 49 renkli taşbaskı resim, 8 renkli taşbaskı başlık ve ara başlık levhası. Döneminin sırtı ve köşeleriOkumaya devam edin “Déri Sé’adet, ou Stamboul Porte du Bonheur.(Dersaadet-Saadet Kapısı İstanbul)”

Voyages dans l’Asie Mineure et en Grece

CHANDLER,RICHARD Paris: Arthus-Bertrand, Buisson 1806. 3 Cilt 1.Cilt-30+458 sayfa+ Ege Denizi Haritası. ; 2.Cilt 573 sayfa+ Atina Planı. ; 3.Cilt 516 sayfa + Peleponez ile Mora Haritası Kitabın ilk baskısı Travels in Asia Minor: Or an Account of a Tour Made at the Expense of the Society of Dilettanti (Oxford, 1775) başlığını taşır. 1806 baskısıOkumaya devam edin “Voyages dans l’Asie Mineure et en Grece”

Vom Goldenen Horn zu den Quellen des Euphrat

Heinrich Edmund Naumann – Vom Goldenen Horn zu den Quellen des Euphrat: Reisebriefe, Tagebuchblätter und Studien über die asiatsche Türkei und die anatolische Bahn. München 1893. 15+494 sayfa ve 1 katlanan harita. 140 resim ve fotoğraf. Anadolu Treni’nin yazışmaları, günlükleri ve çalışmalarını anlatan kitap Edmund Naumann tarafından yazılmıştır. Ünlü bir jeolog olan Naumann’dan Anadolu Demiryolu’nunOkumaya devam edin “Vom Goldenen Horn zu den Quellen des Euphrat”

ALL IN A LIFE-TIME

Henry Morgenthau- Doubleday Page & Co., Garden City, New York, 1922. [4], 454 s, metin dışında 7 levha resim, 24 x 16 cm Amerikalı büyükelçinin gözünden 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu.Amerikan Büyükelçiliğinde, dokuz ülkenin diplomatik işlerinin emanet edildiği kişi olarak çalışan Morgenthau fikrî yönden ters düştüğü Enver ve Talat Paşa’larla da sık sık görüşmüştür.Okumaya devam edin “ALL IN A LIFE-TIME”

BEAUTÉS ET MERVEILLES DE LA TURQUIE D’EUROPE ET D’ASIE

BEAUTÉS ET MERVEILLES DE LA TURQUIE D’EUROPE ET D’ASIE OU TABLEAU HISTORIQUE, GÉOGRAPHIQUE ET MONUMENTAL DE CE BEL EMPIRE, Botuar, Librairie Enfantine et Juvénile de Pierre Maumus, Paris, [1842]. 236 s, 1 katlanır harita, 1 gravür, 17.5 x 10.5 cm Yazarı bilinmeyen bu kitapta Osmanlı ülkesinin coğrafya ve tarihi hakkında yayınlanmış olan ansiklopedik bir eserdir.Okumaya devam edin “BEAUTÉS ET MERVEILLES DE LA TURQUIE D’EUROPE ET D’ASIE”

Voyage au Levant

Voyage au Levant, c’est-à-dire dans les principaux endroits de l’Asie Mineure dans les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c – LE BRUN (Corneille), Paris, 1714. 11+408+6 sayfa ve 97 gravür Hollanda’lı ünlü gezgin Cornelius Le Brun, öğrencilik yıllarında Doğu’ya ilgi duymaya başlamış, bu sebeple gezi hazırlıkları yapmış ve hatta ünlü ressamlardan resim dersleriOkumaya devam edin “Voyage au Levant”

The Beauties of the Bosphorus

PARDOE, MISS JULIA, BEATTIE, WILLIAM., London:1855 – George Virtue. William Bartlett’in gravürlerinin yer aldığı kitap, 164 sayfa metin ve 77 adet kurşun plaka gravür (1 adet Miss Pardoe portresi), 75 adet İstanbul ve civarı görünümü ve 1 adet İstanbul Boğazı haritası) İlk baskısı 1838 yılında yapılan ve özellikle Kırım Harbi’nden sonra tekrar basılan bu eser,Okumaya devam edin “The Beauties of the Bosphorus”

Fezleke-i Tarih-i Osmanî

Ahmed Vefik Paşa. İstanbul 1288/1871. 295 sayfa + 1 katlanır harita Bu eser Ahmed Vefik Paşa’nın tarih alanındaki iki çalışmasından biri olup, Sultan Abdülaziz’e kadar olan Osmanlı tarihini kapsar. 6 bölümdür. Oğuz boylarının Maveraünnehir’den Batı’ya doğru göç etmelerini anlatarak Osmanlı Beyliği’nin kuruluşuna giriş yapar. Her yüzyıl ayrı bölümlerde anlatılır. O yüzyılda yönetimde bulunan padişahlar, saltanat süreleri, babalarınınOkumaya devam edin “Fezleke-i Tarih-i Osmanî”

Âsım Tarihi

Ayntablı Mütercim Âsım. İstanbul. 2 cilt. 384+260 Mütercim Âsım Efendi, vakanüvisliğe atanmadan önce Kamus-ı Okyanusu dilimize çevirmiştir. 1807’de vak’anüvis olarak görevlendirilen Âsım, 1791-1806 yılları arasındaki olayları kaleme almıştır. Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları isimli eserinde onun için “bir çok yerlerde basit bir rüznameci seviyesinden gerçek bir tarihçi seviyesine yükselir” şeklinde bahsederek bu eserin önemini belirtmektedir.Okumaya devam edin “Âsım Tarihi”