TURKEY OF THE OTTOMANS

Lucy Mary Jane Garnett, New York, 1911. [2], 304 s, 19 x 13.5 cm, II. Meşrutiyetin ertesinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçekçi bir tablosu…Bu kitapta Sultan Reşat döneminin Osmanlı Türkiye’si ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.Kitabın ana başlıkları özetle şöyledir: Müslüman, Hristiyan ve Musevi Osmanlılar;Osmanlı Sultanı (VI. Mehmed Reşat); Osmanlı Parlamentosu; Hukuki, siyasi ve askeri düzen; İslam dini; Türkiye’de Hristiyanlık“TURKEY OF THE OTTOMANS” yazısının devamını oku