Travels into Turkey [Türkiye’yi Böyle Gördüm]

Tam adı: Travels into Turkey: Containing the most accurate account of the Turks and neighbouring nations. Their manners, customs, religion, superstition, policy, riches, coins etc. Ogier Ghiselin de Busbecq. London-1744. 4+290 sayfa Busbecq, Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak dönemi olan Kanunu Sultan Süleyman zamanında 1554-1562 yılları arasında Avusturya İmparatoru Ferdinand’ın elçisi olarak Türkiye’de kalmıştır. Elçilik yaptığı“Travels into Turkey [Türkiye’yi Böyle Gördüm]” yazısının devamını oku

Life in Asiatic Turkey

Life in Asiatic Turkey: A journal of Travel in Cilicia (Pedias and Trachoea) Isauria and parts of Lycaonania and Cappadocia Edwin John Davis. London 1897. 20+536 sayfa + 4 harita ve plan+12 renkli taşbaskı gravür+metin içinde 24 tahta oyma gravür. İngiltere’nin İskenderiye sefarethanesinde çalışan, sefaret rahiplerinden E.J.Davis’in Anadolu’da yapmış olduğu seyahatin notları. 1875 yılının yaz“Life in Asiatic Turkey” yazısının devamını oku

Constantinople

Alexander van Millingen. Resimler: Warwick Goble. London-1906. 282 sayfa +63 renkli resim ve 1 harita. 15,5×22,5 cm Ünlü bir Bizans [Doğu Roma] uzmanı olan van Millingen ile, ressam W. Goble’un birlikte çalışmalarından doğan harika bir kitap. Bu eserde 19. yüzyıl sonlarında Robert Kolej’de hocalık yapmış olan van Millingen’in İstanbul’a ve şehir halkına sevecen bakışı ile“Constantinople” yazısının devamını oku

Tableau des Nouveaux Reglementes de l’Empire Ottoman [Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Nizamların Cedveli]

Mahmoud Rayf Efendi. Constantinople 1798. 60 sayfa+16 çift sayfa ve 10 tek sayfa toplam 26 gravür. Sultan 3.Selim tarafından başlatılan yenileşme hareketlerini tanıtmak amacıyla kaleme alınmış olan bu eser, Türk basım tarihinin en önemli örneklerinden biridir. Eserin yazarı Mahmud Raif Efendi, Osmanlı devlet adamı, diplomat, şair ve musikişinasdır. Eser 15 bölümden oluşmakta ve Nizam-ı Cedid“Tableau des Nouveaux Reglementes de l’Empire Ottoman [Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Nizamların Cedveli]” yazısının devamını oku

Der Orient

Amand von Schweiger-Lerchenfeld Wien-Pest – Leipzig: A. Hartleben’s Verlag 1882 6+808 sayfa. 4’ü renkli harita, 215 ilustrasyon ve 28 plan. Tüm yakın doğu ülkelerini kapsayan ve bir bakıma Avusturya kamuoyuna “Orient” yani doğu hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmış bir kitaptır. Yazar, “Şark, Viyana’nın dış kapısından başlar” şeklinde tercüme edilebilecek bir Avusturya atasözüne uyarak önce Balkan“Der Orient” yazısının devamını oku

Discoveries at Ephesus: Including the Sites and Remains of the Great Temple of Diana [John Turtle Wood’un Anıları – Efes Kazıları]

John Turtle Wood. Boston 1877. 18+285 sayfa + 42 gravür ve 35 renkli taş baskı gravür. Batı Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden biri olan Efes’te 1863-1874 yılları arasında yapılan ilk arkeolojik kazının kitabı. Kitabın yazarı J.T.Woo’un aynı zamanda Efes’teki bu ilk kazıyı yöneten kişi olması esere ayrı bir değer katmaktadır. Aslen İzmir-Aydın demiryolunun inşaatında çalışan“Discoveries at Ephesus: Including the Sites and Remains of the Great Temple of Diana [John Turtle Wood’un Anıları – Efes Kazıları]” yazısının devamını oku

Travels in Little-known Parts of Asia Minor: With Illustrations of Biblical Literature and Researches in Archaeology

Henry John van Lennep. London-1870. 2 cilt. 1.cilt 10+343 sayfa; 2.cilt 10+330 sayfa Bir Amerikan misyoner ve eğitimci olan van Lennep, Levanten bir ailenin çocuğu olarak 1815’de İzmir’de doğdu. Eğitimini ABD’de tamamlayarak misyoner olarak Türkiye’ye geldi. İzmir, İstanbul, Filistin, Suriye gibi merkezlerde çalıştıktan sonra Anadolu’ya geçerek Tokat’ta bir hıristiyan misyon merkezi ve bir ilahiyat okulu“Travels in Little-known Parts of Asia Minor: With Illustrations of Biblical Literature and Researches in Archaeology” yazısının devamını oku

Tarih-i Ata [Osmanlı Saray Tarihi Tarih-i Enderun]

Tayyarzâde Atâ. İstanbul 1293/1876. 5 Cilt. 1.cilt 7+24+316 sayfa; 2.cilt 4+4+227 sayfa; 3.cilt 12+4+7+329 sayfa; 4.Cilt 8+6+322 sayfa; 5.cilt 10+5+432 sayfa Tayyarzâde Atâ Bey, Osmanlı tarih yazarları arasında en önemlilerinden biridir. Kısaca Atâ Tarihi olarak bilinen eserinde Osman Gazi’den başlayarak Kanuni Sultan Süleyman döneminin sonuna kadar Osmanlı devletinin kuruluşunu ve önemli olaylarını anlatır. Atâ Tarihi’nin“Tarih-i Ata [Osmanlı Saray Tarihi Tarih-i Enderun]” yazısının devamını oku

Records of Travels in Turkey, Greece, etc and of a Cruise in the Black Sea, with the Capitan Pasha in the Years 1829, 1830, and 1831

Adolphus Slade, Saunders and Otley, London, 1832  1.Cilt 16+ 513 sayfa +1 resim+ 2 harita; 2.Cilt 8+511 sayfa +1+1; 14 x 22 cm. Adolphus Slade, batılılaşma hareketlerinin başladığı bir dönemde Osmanlı donanmasında Müşavir Paşa ünvanıyla görev almış bir İngiliz amiralidir. 1829,30 ve 31 yıllarında Türkiye ve Yunanistan’da bulunmuş olan Slade’in bu eseri sıradan bir hatırat“Records of Travels in Turkey, Greece, etc and of a Cruise in the Black Sea, with the Capitan Pasha in the Years 1829, 1830, and 1831” yazısının devamını oku

Namık Kemal : Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında

Mithat Cemal Kuntay. 3 Cilt. Cilt – İstanbul 1944. 7+605+2 sayfa Cilt- İstanbul 1956. 2+774+2 sayfa Cilt – İstanbul 1959. 2+82 sayfa [Birçok resim ve belge mevcuttur] Kuntay’ın Namık Kemal hakkında yazdığı biyografi sadece bir şairi ve siyaset adamını anlatmaktan öte, 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı toplumunda muhalefetin örgütlenmesi ve Genç Osmanlılar hareketi üzerine oldukça“Namık Kemal : Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında” yazısının devamını oku