CONSTANTINOPLE- ISTAMBOUL

CONSTANTINOPLE. ISTAMBOUL, George Wharton Edwards, Philadelphia, the Penn Publishing Company, Philadelphia, 1930. 312 s, 23 renkli ve 32 tek renk resim, 27.5 x 20 cm George Wharton Edwards (1859-1950) Amerikalı empresyonist ressam ve tarih ve seyahat konulu çeşitli kitapların yazarı ve ressamıdır. İyi bir ressam olan Edwards renkli ve karakalem resimlerle süslediği kitabında Cumhuriyet’in ilanı“CONSTANTINOPLE- ISTAMBOUL” yazısının devamını oku

TURKEY OF THE OTTOMANS

Lucy Mary Jane Garnett, New York, 1911. [2], 304 s, 19 x 13.5 cm, II. Meşrutiyetin ertesinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçekçi bir tablosu…Bu kitapta Sultan Reşat döneminin Osmanlı Türkiye’si ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.Kitabın ana başlıkları özetle şöyledir: Müslüman, Hristiyan ve Musevi Osmanlılar;Osmanlı Sultanı (VI. Mehmed Reşat); Osmanlı Parlamentosu; Hukuki, siyasi ve askeri düzen; İslam dini; Türkiye’de Hristiyanlık“TURKEY OF THE OTTOMANS” yazısının devamını oku

Anatolische Volkslieder aus der “kaba dili”

Leopold Grünfeld. Leipzig 1888, 7+94 sayfa Anadolu halkının yüzyıllardan beri söylediği türküler hakkında yapılan ilk derlemelerden biridir. Kitap; efsaneler, masalar, mâniler, köy şarkıları gibi bölümlerden oluşmakta. Bu derlemenin “Kaba Dili” üzerine yapılmış olması, eserin dikkat çekeici bir diğer yanıdır.

ÇAY RİSALESİ

Seyyid Mehmed İzzet – İstanbul, Müzellefzade Rıza Efendi Matbaası, 1295/1878. 81 sayfa Çay üzerine dilimizde ilk yayınlanan eserlerden biri olan Çay Risalesi; çay üretimi, çayın terbiyesi ve çay kültürü konularında ilginç bilgiler vermektedir. Kitabın yazarı Seyyid Mehmed İzzet’in “otuz seneyi mütecaviz müddettir kemâl-i itina ile çay istimâline müdavim bulunduğu, ehibba ve aşinası indlerinde malum” olduğu“ÇAY RİSALESİ” yazısının devamını oku

Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi

İstanbul, 1943. 167 sayfa Doğma büyüme Kanlıca’lı olan Cabir Vada’nın İstanbul Semt tarihleri içinde ayrı bir yeri olan ünlü eseridir. Kitabın önsözünde 1940’lı yılların başında Kanlıca’da yalı yatptıran Sedat Simavi’nin bir önerisi sonucunda bu kitabı yazmaya karar verdiğini belirten yazar, bir anlamda sadece Kanlıca’nın değil bütün Boğaziçi’nin tarihini kaleme alıyor. Vada’nın eserinde Şirket-i Hayriye vapurlarının“Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi” yazısının devamını oku