Anatolische Volkslieder aus der “kaba dili”

Leopold Grünfeld. Leipzig 1888, 7+94 sayfa Anadolu halkının yüzyıllardan beri söylediği türküler hakkında yapılan ilk derlemelerden biridir. Kitap; efsaneler, masalar, mâniler, köy şarkıları gibi bölümlerden oluşmakta. Bu derlemenin “Kaba Dili” üzerine yapılmış olması, eserin dikkat çekeici bir diğer yanıdır.

ÇAY RİSALESİ

Seyyid Mehmed İzzet – İstanbul, Müzellefzade Rıza Efendi Matbaası, 1295/1878. 81 sayfa Çay üzerine dilimizde ilk yayınlanan eserlerden biri olan Çay Risalesi; çay üretimi, çayın terbiyesi ve çay kültürü konularında ilginç bilgiler vermektedir. Kitabın yazarı Seyyid Mehmed İzzet’in “otuz seneyi mütecaviz müddettir kemâl-i itina ile çay istimâline müdavim bulunduğu, ehibba ve aşinası indlerinde malum” olduğuOkumaya devam edin “ÇAY RİSALESİ”

Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi

İstanbul, 1943. 167 sayfa Doğma büyüme Kanlıca’lı olan Cabir Vada’nın İstanbul Semt tarihleri içinde ayrı bir yeri olan ünlü eseridir. Kitabın önsözünde 1940’lı yılların başında Kanlıca’da yalı yatptıran Sedat Simavi’nin bir önerisi sonucunda bu kitabı yazmaya karar verdiğini belirten yazar, bir anlamda sadece Kanlıca’nın değil bütün Boğaziçi’nin tarihini kaleme alıyor. Vada’nın eserinde Şirket-i Hayriye vapurlarınınOkumaya devam edin “Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi”