Constantinople et la Mer Noire

François Pierre Mery. Paris-1855. 11+497+4 sayfa ve 21 gravür. 19×27,5 cm Döneminin tanınmış bir hikaye ve oyun yazarı olan Méry, 1822 yılında İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’un yanısıra Varna, Trabzon ve Sinop gibi Karadeniz’in önemli limanlarını da gezen Méry, izlenimlerini bu eserinde toplamıştır. Kitap esas olarak iki kısımdan müteşekkildir. İlk kısımda İstanbul tarihi yer almaktadır. Bizans dönemi“Constantinople et la Mer Noire” yazısının devamını oku

Relatione del Serraglio Interiore et Esteriore del Gran Signore

Giovanni Battista Tavernier. Bologna, 1690. 2+212+12 sayfa Bir harita tüccarının oğlu olan Tavernier, belki de babasının sattığı haritaların kendinde uyandırdığı gezip görme tutkusu ile, oldukça genç yaşlardan itibaren seyahatlere başlamıştır. önce Avrupa’yı dolaşan Tavernier, sonra Filistin’i ziyaret etmek üzere Ratisbon’dan hareket eden birgurupla 1630’da İstanbul’a gelmiş ancak İstanbul’a geldikten sonra Kudüs yolculuğundan vazgeçerek burada 11“Relatione del Serraglio Interiore et Esteriore del Gran Signore” yazısının devamını oku

Life in Asiatic Turkey

Life in Asiatic Turkey: A journal of Travel in Cilicia (Pedias and Trachoea) Isauria and parts of Lycaonania and Cappadocia Edwin John Davis. London 1897. 20+536 sayfa + 4 harita ve plan+12 renkli taşbaskı gravür+metin içinde 24 tahta oyma gravür. İngiltere’nin İskenderiye sefarethanesinde çalışan, sefaret rahiplerinden E.J.Davis’in Anadolu’da yapmış olduğu seyahatin notları. 1875 yılının yaz“Life in Asiatic Turkey” yazısının devamını oku

Der Orient

Amand von Schweiger-Lerchenfeld Wien-Pest – Leipzig: A. Hartleben’s Verlag 1882 6+808 sayfa. 4’ü renkli harita, 215 ilustrasyon ve 28 plan. Tüm yakın doğu ülkelerini kapsayan ve bir bakıma Avusturya kamuoyuna “Orient” yani doğu hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmış bir kitaptır. Yazar, “Şark, Viyana’nın dış kapısından başlar” şeklinde tercüme edilebilecek bir Avusturya atasözüne uyarak önce Balkan“Der Orient” yazısının devamını oku

Asia Mineure : Description géographique, historique et archeologique des provinces et des villes de la chersonnéese d’asie. [Küçük Asya : Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi]

Charles Texier. Firmin Didot Frères, Paris. 1839 – 1.cilt 238; 2.cilt +332; 3.cilt 268. Toplam 64 gravür 6harita. Charles Texier, ünlü bir Fransız gezgini ve arkeoloğu olup, Fransız Hükumeti adına Anadolu ve İran’a iki kez uzun süren geziler yapmıştır. Kuşkusuz bu geziler, o günkü Fransız sanayisinin gereksinim duyduğu ham maddelerin Anadolu topraklarında bulunabilecek olanları herkesten önce“Asia Mineure : Description géographique, historique et archeologique des provinces et des villes de la chersonnéese d’asie. [Küçük Asya : Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi]” yazısının devamını oku

Records of Travels in Turkey, Greece, etc and of a Cruise in the Black Sea, with the Capitan Pasha in the Years 1829, 1830, and 1831

Adolphus Slade, Saunders and Otley, London, 1832  1.Cilt 16+ 513 sayfa +1 resim+ 2 harita; 2.Cilt 8+511 sayfa +1+1; 14 x 22 cm. Adolphus Slade, batılılaşma hareketlerinin başladığı bir dönemde Osmanlı donanmasında Müşavir Paşa ünvanıyla görev almış bir İngiliz amiralidir. 1829,30 ve 31 yıllarında Türkiye ve Yunanistan’da bulunmuş olan Slade’in bu eseri sıradan bir hatırat“Records of Travels in Turkey, Greece, etc and of a Cruise in the Black Sea, with the Capitan Pasha in the Years 1829, 1830, and 1831” yazısının devamını oku

Eothen; or Traces of travel brought home from the East

Alexander William Kinglake. London, 1845. 13+424 sayfa ve 2 renkli litograf gravür. Doğu seyahatnamelerinin en ilginçlerinden biri Kinglake’in bu eseridir. 1835 yılında Levant dünyasına seyahat eden Kinglake, gördüklerini ve izlenimlerini duyguları ile bütünleştirecek edebi özellikleri ağır basan bu eseri kaleme almıştır. Gördüklerini katı gerçekler halinde yazmak yerine romantik edebiyatın ilginç bir ürünü haline getiren Kinglake,“Eothen; or Traces of travel brought home from the East” yazısının devamını oku

On Horseback through Asia Minor (At Sırtında Anadolu)

Captain Frederick Burnaby. London 1898,6+365+4 sayfa. 1 resim ve 1 harita. 12.5×18,5 cm. 1876 yılının Kasım ayında başlayan ve 1877 Mart’ına kadar devam eden bir seyahatin öyküsü. Yüzbaşı Burnaby, at sırtında tamamlamış olduğu bu seyahatine İstanbul’dan başlar. Ankara, Yozgat, Tokat, Sivas, Erzurum, Van, ağrı, Doğu Beyazıt, Kars ve Artvin’den geçerek Batum’a ulaşır. 1876 yılının şartlarında“On Horseback through Asia Minor (At Sırtında Anadolu)” yazısının devamını oku

Three Years in Constantinople or Domestic Manners of the Turks in 1844

Charles White. London: Hernry Colburn 1846 Üç Cilttir. 1.cilt: 1 sepya gravür (Kapalıçarşı ), XIX, 1 katlanır harita (İstanbul ve Boğaziçi), 338 sayfa 2. Cilt: açılış sayfası öncesinde 1 sepya gravür (Türk hamamı),VII, 372 3.Cilt: açılış sayfası öncesinde 1 sepya gravür (Cevahir Bedesteni), VII, 1 katlanır plan (Kapalıçarşı planı), 367 s. 19×12 cm. İstanbul üzerine“Three Years in Constantinople or Domestic Manners of the Turks in 1844” yazısının devamını oku

A Residence at Constantinople

Kitabın tam adı A Residence at Constantinople: During a period including the commencement, progress and termination of the Greek and Turkish Revolutions London, 1836. 2 Cilt. [1. cilt : 15+412 sayfa + 8 gravür ve 1 katlanır harita; 2.Cilt: 7+2+542 sayfa ve 17 gravür] Ülkemizde yaklaşık 30 yıl kalan İrlanda asıllı İngiliz rahip Robert Walsh’un“A Residence at Constantinople” yazısının devamını oku