A Steam Voyage to Constantinople

Tam adı: A Steam Voyage to Constantinople, by the Rhine and the Danuble, in 1840-41, and to Portugal, Spain etc. in 1839 C(harles) W(illiam) Vane. London-Henry Colburn Publisher, 1842. 2 cilt (11+354 sayfa 2 gravür; 9+354 sayfa 1 gravür) 14×22 cm. Londonberry 3. Markisi, asker ve diplomat Charles William Vane’in REn ve Tuna nehirlerini takip“A Steam Voyage to Constantinople” yazısının devamını oku

Chrétiens et musulmans : voyage et études

Ludovic de Contenson. Paris; Librairie Plon-1901, 9+279 sayfa, 2 katlanır harita. 12×18,5 cm. 19.yüzyıl sonu gibi kritik bir dönemeç noktasında Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma dinamiklerini etnik ve dini açıdan ele alan bir kitap. Yazar Beyrut’tan İskenderun’a deniz yoluyla çıktığı yolculuğuna Halep’ten sonra kara yoluyla devam etmiş Urfa, Antep, Maraş çevrelerini de dolaşmış, çeşitli kesimlerden kişilerle yaptığı“Chrétiens et musulmans : voyage et études” yazısının devamını oku

In the Levant

Charles Dudley. Boston, Houghton Mifflin – Riverside Press, 1893 – third edition. 2 cilt. 9+290, 10+291 sayfa 13.5×21.5 cm Amerikalı bir edebiyatçı olan Charles Dudley Warner birçok derginin editörlüğünü yapmış, Mark Twain ile birlikte çalışarak “The Gilded Age” adlı eseri yazmıştır. 1875 yılının kış ve ilkbahar aylarında Doğu Akdeniz ülkelerinden başlayarak Ege Adaları, İzmir, Çanakkale“In the Levant” yazısının devamını oku

Picturesque Representations of the Dress and Manners of the Turks

WILLIAM ALEXANDER (Editör); OCTAVIEN DALVIMART (Resimler); London- John Murray, 1814 Bu kitabın aslı dört cilt olup; Çinliler, Ruslar, Türkler ve İngilizler hakkındadır. Orijinal adı “PICTURESQUE REPRESENTATIONS OF THE DRESS AND MANNERS OF THE CHINESE…TURKS…RUSSIANS…ENGLISH”. 1798 yılında Octavien Dalvimart’ın Osmanlı ülkesine yaptığı seyahat sırasında çizilen bu gravürler, Osmanlı toplumunun tüm sivil ve idari kesimlerinin modernleşme öncesindeki kıyafetlerini“Picturesque Representations of the Dress and Manners of the Turks” yazısının devamını oku

Reise in Kleinasien: Sommer 1895 (Küçükasya Seyahati -1895 Yazı)

1895 sonbaharında batı ve orta Anadolu’da yapılan bir seyahatin ayrıntılı öyküsüdür. İzmir’den yola çıkan yazar; Manisa, Aydın ve Denizli’yi geçtikten sonra esas olarak göller bölgesi ve Konya civarını gezmiştir. Gezdiği yerlerin fiziki ve beşeri coğrafyası, gündelik yaşamı hakkında birinci elden ilginç bilgiler aktarmaktadır. Eserin önemli tarafı, bölgedeki Selçuklu eserleri üzerine yapılan kapsamlı araştırmadır. Bu şehirlerde“Reise in Kleinasien: Sommer 1895 (Küçükasya Seyahati -1895 Yazı)” yazısının devamını oku

THE SULTAN AND HIS SUBJECTS

Richard Davey, Chatto & Windus, London, 1907. xiv, 507 s, 1 levha, 22 x 14 cm, II. Abdülhamid Türkiye’sinin çok renkli ve ayrıntılı bir tablosu. İngiliz yazar Davey, bu eserini yazarken esas olarak İstanbul’a yaptığı gezideki gözlemlerinden hareket etmiştir. Kitabın esas ekseni, II. Abdülhamid’in toplumdaki ve siyasal hayattaki konumu, Osmanlı İmparatorluğu’nun birbirinden farklı kültürel ve“THE SULTAN AND HIS SUBJECTS” yazısının devamını oku

Constantinople et l’Egypte

Cesar Vimercati, Paris-1856, 22×14 cm, 378 sayfa, 1 harita. Sultan II. Mahmud döneminde İzmir, Ege adaları, İstanbul ve Mısır’ı ziyaret eden Vimercati kitabının 1. bölümünde İstanbul’da Türkler haricindeki etnik gruplarla ilgilenmiştir. İstanbul’un çeşitli semtlerini gezen yazar, kentin yerlileri olan Rumlar, Ermeniler ve Museviler ile Beyoğlu’ndaki Franklar hakkında ilginç bilgiler verir. Bu arada II. Mahmud’un reformları“Constantinople et l’Egypte” yazısının devamını oku

voyage aux sept églises de l’apocalypse

L’Abbé, é. le camus. Paris 1896, 2+313+1 sayfa İncil’İn son kısmında adı geçen ve Anadolu’da bulunan yedi kutsal kiliseyi gezen iki rahip ve bir fotoğrafçının hazırladığı seyahatnamedir. Roma’dan başlayan yolculukları, Brindisi üzerinden Yunanistan’a oradan Anadolu’ya ulaşır. Anadolu’da İzmir, Efes, Manisa, Aydın, Denizli, Alaşehir, Akhisar, Bergama, Sart, Laodikya ve Truva gibi merkezleri gezen yolcular Çanakkale boğazı“voyage aux sept églises de l’apocalypse” yazısının devamını oku

Travels in Turkey, Asia-Minor, Syria, and across the Desert into Egypt during the years 1799, 1800, and 1801 (Osmanlı’ya Yolculuk 1789-1800-1801)

Kitabın Tam adı: Travels in Turkey, Asia-Minor, Syria, and across the Desert into Egypt during the years 1799, 1800, and 1801, in Company with the Turkish Army, and the British Military Mission to which are annexed, observations on the plague and on the diseases prevalant in Turkey and a meteorological Journal William WITTMAN, London-1803, 28×23“Travels in Turkey, Asia-Minor, Syria, and across the Desert into Egypt during the years 1799, 1800, and 1801 (Osmanlı’ya Yolculuk 1789-1800-1801)” yazısının devamını oku

Travels in Various Countries of the East; being a Continuation of Memoirs relating to European and Asiatic Turkey

Robert Walpole – London, 1820. 21+1+603 sayfa. 2 harita+12 plan ve şekil. Oxford kontlarından Horace Walpole’un torunu olan Robert Walpole (1781-1856), bu eserini daha önce yayına hazırladığı “Memoirs Relating to European and Asiatic Turkey (1817) adlı eserinin devamı olarak kaleme almıştır. 1803 ve 1808’de Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, Ege Adaları ve İstanbul’a seyahat eden yazar, kendi“Travels in Various Countries of the East; being a Continuation of Memoirs relating to European and Asiatic Turkey” yazısının devamını oku