Hâile-i Mahmud Şevket: Hürriyet Kurbanları

İhsan Adlî, Edirne-1335(1919), Edirne Vilâyet Matbaası, 125+1 sayfa. Eser, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’ye gösterilmiş ve yayınlanması konusunda onun onayı alınmıştır. Eserin giriş kısmında Cemaleddin Efendi’nin mektubu vardır. İhsan Adli, bu eserinde bazı İttihat ve Terakki mensuplarının Mahmut Şevket Paşa ve bazı önemli şahsiyetlere neler yaptıklarını anlatmaktadır. Eser hakkında İhsan Adli’nin birkaç ifadesi şu şekildedir: “Sergüzeştine dair“Hâile-i Mahmud Şevket: Hürriyet Kurbanları” yazısının devamını oku

ALL IN A LIFE-TIME

Henry Morgenthau- Doubleday Page & Co., Garden City, New York, 1922. [4], 454 s, metin dışında 7 levha resim, 24 x 16 cm Amerikalı büyükelçinin gözünden 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu.Amerikan Büyükelçiliğinde, dokuz ülkenin diplomatik işlerinin emanet edildiği kişi olarak çalışan Morgenthau fikrî yönden ters düştüğü Enver ve Talat Paşa’larla da sık sık görüşmüştür.“ALL IN A LIFE-TIME” yazısının devamını oku

Müslümanlara Mahsus Kurtulmak Yolu

İstanbul, 1329/1913. 45+46+1 sayfa İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde adını vermeyen müellif, Balkan harbinden yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin kaybettiği yerleri, mağlubiyetin nedenlerini sıralayıp azınlık esnaf ve tüccarlarının ülkeden para kaçırdıklarını söylemektedir. İstanbul’da ticaretin Müslüman tüccarların eline geçmesini dileyip, halkı özellikle yerli mallarını tüketmeye çağırıyor. İkinci bölümde ise İstanbul’daki müslüman fırıncıların, bakkalların, manifaturacıların, yağlıkçıların, gömlekçilerin,“Müslümanlara Mahsus Kurtulmak Yolu” yazısının devamını oku