Essai Historique et Technique sur la Dette Publique Ottomane

Adib Roumani, Marcel Giard, Paris, 1927. [2], 332 s, 24 x 16 cm Osmanlı borçları hakkında nadir bir kitaptır. İçindekiler kısmından başlıklar: İlk yabancı kredi arifesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun mali, ekonomik ve politik durumu – 1854- 1880 yılları arasındaki krediler – Osmanlı’nın iflası – Mali kontrol – Osmanlı kamu borcunun idaresi ve imtiyaz gelirlerinin yönetimi –Okumaya devam edin “Essai Historique et Technique sur la Dette Publique Ottomane”

Müslümanlara Mahsus Kurtulmak Yolu

İstanbul, 1329/1913. 45+46+1 sayfa İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde adını vermeyen müellif, Balkan harbinden yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin kaybettiği yerleri, mağlubiyetin nedenlerini sıralayıp azınlık esnaf ve tüccarlarının ülkeden para kaçırdıklarını söylemektedir. İstanbul’da ticaretin Müslüman tüccarların eline geçmesini dileyip, halkı özellikle yerli mallarını tüketmeye çağırıyor. İkinci bölümde ise İstanbul’daki müslüman fırıncıların, bakkalların, manifaturacıların, yağlıkçıların, gömlekçilerin,Okumaya devam edin “Müslümanlara Mahsus Kurtulmak Yolu”