Constantinople et l’Egypte

Cesar Vimercati, Paris-1856, 22×14 cm, 378 sayfa, 1 harita. Sultan II. Mahmud döneminde İzmir, Ege adaları, İstanbul ve Mısır’ı ziyaret eden Vimercati kitabının 1. bölümünde İstanbul’da Türkler haricindeki etnik gruplarla ilgilenmiştir. İstanbul’un çeşitli semtlerini gezen yazar, kentin yerlileri olan Rumlar, Ermeniler ve Museviler ile Beyoğlu’ndaki Franklar hakkında ilginç bilgiler verir. Bu arada II. Mahmud’un reformları“Constantinople et l’Egypte” yazısının devamını oku

Âsım Tarihi

Ayntablı Mütercim Âsım. İstanbul. 2 cilt. 384+260 Mütercim Âsım Efendi, vakanüvisliğe atanmadan önce Kamus-ı Okyanusu dilimize çevirmiştir. 1807’de vak’anüvis olarak görevlendirilen Âsım, 1791-1806 yılları arasındaki olayları kaleme almıştır. Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları isimli eserinde onun için “bir çok yerlerde basit bir rüznameci seviyesinden gerçek bir tarihçi seviyesine yükselir” şeklinde bahsederek bu eserin önemini belirtmektedir.“Âsım Tarihi” yazısının devamını oku