The Red Sultan’s Soliloquy

S[hadrach]. V[artan]. Bedickian ; Sherman, French & Company, Boston, 1912. 127 s, metin dışında 33 levha, 23.5x 16 cm, 43 sayfa tutan önsöz bölümünü Alice Stone Blackwell yazmıştır. Bu bölümde 2. Abdülhamid döneminde yaşanan siyasi ve tarihi olaylar özetlenmektedir. Yazar, Ermenilerin yaşadığı trajedinin sorumlusu olarak Kızıl Sultan(!)’ı görmektedir. Kitabın bundan sonraki bölümü Abdülhamid yönetimi ve“The Red Sultan’s Soliloquy” yazısının devamını oku

Forty Years in Constantinople

 the Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915, D. Appleton, New York, [1916]. xiii, [1], 390, [1] s, metin dışında 16 fotoğraf, 22.5 x 14.5 cm,  Hukuk eğitimi almış bir avukat olan Edwin Pears (1835-1919) İstanbul’a 1873 yılında gelmiş, İngiliz elçiliği mahkemesinde çalışmış, bir süre İstanbul’daki Avrupa Barosu’nun başkanlığını yürütmüştür. İstanbul’da 42 yıl kalan Pears, Forty“Forty Years in Constantinople” yazısının devamını oku

la turquie et les ottomans

P. BAudin D.’allauch. Paris-Librairie Militaire de L.Baudoin, 1896; 8+257 sayfa. 17×25 cm Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini kuruluşundan II. Abdülhamid’e kadar, bir yandan uluslararası ilişkiler diğer taraftan devlet ve toplum örgütlenmesi, askeri ve sivil kurumlar ile ideolojik kaynakları açısından incelemektedir. P. Baudin, 22 bölüme ayırdığı eserinin başında İslamiyetin Osmanlı toplumsal-siyasal sisteminin şekillenmesindeki rolü ayrıntılarıyla ortaya koyduktan sonra“la turquie et les ottomans” yazısının devamını oku

THE SULTAN AND HIS SUBJECTS

Richard Davey, Chatto & Windus, London, 1907. xiv, 507 s, 1 levha, 22 x 14 cm, II. Abdülhamid Türkiye’sinin çok renkli ve ayrıntılı bir tablosu. İngiliz yazar Davey, bu eserini yazarken esas olarak İstanbul’a yaptığı gezideki gözlemlerinden hareket etmiştir. Kitabın esas ekseni, II. Abdülhamid’in toplumdaki ve siyasal hayattaki konumu, Osmanlı İmparatorluğu’nun birbirinden farklı kültürel ve“THE SULTAN AND HIS SUBJECTS” yazısının devamını oku

Namık Kemal : Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında

Mithat Cemal Kuntay. 3 Cilt. Cilt – İstanbul 1944. 7+605+2 sayfa Cilt- İstanbul 1956. 2+774+2 sayfa Cilt – İstanbul 1959. 2+82 sayfa [Birçok resim ve belge mevcuttur] Kuntay’ın Namık Kemal hakkında yazdığı biyografi sadece bir şairi ve siyaset adamını anlatmaktan öte, 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı toplumunda muhalefetin örgütlenmesi ve Genç Osmanlılar hareketi üzerine oldukça“Namık Kemal : Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında” yazısının devamını oku