Nouveaux Dialogues Français-Turcs. Précédés d’un Vocabulaire

Par Eram Guzel-Oglou membre du bureau des traducteurs au Séraskiérat. Constantinople, Imprimerie – Librairie de S. Benoît, Galata, 1852, viii, 403 s., 22×14 cm. Tanzimat döneminde yeni bir ivme kazanan Osmanlı-Avrupa ilişkileri içinde yabancıların Türklerle dil yönünden anlaşabilmek amacıyla geliştirdikleri yeni bir yöntem de mükâleme[karşılıklı konuşma/diyalog] kitaplarıdır. Yazar, Bir Fransızın birbirinden çok farklı durumlarda Türklerle“Nouveaux Dialogues Français-Turcs. Précédés d’un Vocabulaire” yazısının devamını oku

Institutiones Linguae Turcicae, Cum Rudimentis Paralellis Linguarum Arabicæ & Persicæ (Meninski Sözlüğü)

Franciscus à Mesgnien Meninski – Vindobonae (Viyana): Ex Typogropheo Orientali Schilgiano. 1756. 2 cilt bir arada. 1. cilt 20+256; 2. cilt 252+1 sayfa. Meninski, Fransız asıllı Polonyalı şarkiyatçı ve gramer uzmanıdır. 1653 yılında Polonya büyükelçisi ile birlikte İstanbul’a gelerek birkaç yıl içinde Türkçe ve diğer doğu dillerini öğrendi. 1661’de Avusturya İmparatoru Leopold’un hizmetine girerek saray“Institutiones Linguae Turcicae, Cum Rudimentis Paralellis Linguarum Arabicæ & Persicæ (Meninski Sözlüğü)” yazısının devamını oku