Railway Development in the Ottoman Empire 1856-1914

Yaqub Nasif Karkar – Vantage Press, New York, 1972. 181 s, 21 x 13.5 cm, Yaqub Nasif Karkar 1926 Kudüs doğumludur. Sonradan ABD tabiyetine geçmiş, Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde ve Kaliforniya’da yüksek eğitim görmüş, doktorasını da Indiana Üniversitesi’nde yapmıştır. 1825 yılında İngiltere’de başlayıp kısa sürede tüm dünyaya yayılan demiryolu ulaşımı Osmanlı İmparatorluğunda 1856 yılında başlamıştır. Yazar“Railway Development in the Ottoman Empire 1856-1914” yazısının devamını oku