Nouveaux Dialogues Français-Turcs. Précédés d’un Vocabulaire

Par Eram Guzel-Oglou membre du bureau des traducteurs au Séraskiérat. Constantinople, Imprimerie – Librairie de S. Benoît, Galata, 1852, viii, 403 s., 22×14 cm. Tanzimat döneminde yeni bir ivme kazanan Osmanlı-Avrupa ilişkileri içinde yabancıların Türklerle dil yönünden anlaşabilmek amacıyla geliştirdikleri yeni bir yöntem de mükâleme[karşılıklı konuşma/diyalog] kitaplarıdır. Yazar, Bir Fransızın birbirinden çok farklı durumlarda Türklerle“Nouveaux Dialogues Français-Turcs. Précédés d’un Vocabulaire” yazısının devamını oku