The Tenedos Times: A Monthly Journal of the Mediterranean Destroyer Flotilla During the Early Part of the War

Charles Seymour. London-1917. 143+1 sayfa 34 resim. Bu kitabın içeriği Çanakkale deniz savaşlarına katılan İngiliz zırhlılarındaki mürettebat ve bilhassa subaylar tarafından çıkarılan “Tenedos Times” isimli gazetenin küpürlerinden yapılan seçmelerden oluşmaktadır. 1914 yılı sonbahırı ile 1915 yılı ilkbaharı arasında Çanakkale boğazının İngiliz ve Fransız donanması tarafından geçilmesi teşebbüsü sırasında yayınlanan bu filotilla gazetesi daha sonra Charles“The Tenedos Times: A Monthly Journal of the Mediterranean Destroyer Flotilla During the Early Part of the War” yazısının devamını oku