SUR LE THÉÂTRE DE LA GUERRE DE BALKANS: Mon Journal De Route 17 Novembre 18 Decembre 1912

Berger Levrault, Paris-1913, 125s. Fransız generallerinden Frédéric-Georges Herr’in (1855-1932) Balkan Savaşı hakkında tuttuğu günlüklerdir. General Herr, günlüklerini 17 Kasım-18 Aralık 1912 tarihleri arasında yazmıştır. Viyana’dan trenle başlayan yolculuğu Budapeşte, Belgrad, Üsküp, Kumanova, Köstence ve İstanbul’a kadar sürmüştür. Kaldığı şehirlerdeki durumu ve cepheden haberleri yazmıştır.

Constantinople: Old and new

H(arrison). G(riswold). Dwight. London-1915,21+2+567 sayfa. Kendisi de İstanbul’da doğmuş olan yazar, II. Meşrutiyet ve ardından Balkan savaşı yıllarında İstanbul’daki gözlemlerini aktarmaktadır. Dönemin getirdiği özgürlük havasının ve sonra yaşanan bozgunun imparatorluk halklarının günlük yaşamı üzerindeki etkilerinin canlı şahitliğini yapmaktadır. Bizans ve Latin İstanbul’u üzerine geniş açıklamalar da içeren eser, özellikle şehrin günlük yaşamı üzerinde yoğunlaşır. Cami“Constantinople: Old and new” yazısının devamını oku

Müslümanlara Mahsus Kurtulmak Yolu

İstanbul, 1329/1913. 45+46+1 sayfa İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde adını vermeyen müellif, Balkan harbinden yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin kaybettiği yerleri, mağlubiyetin nedenlerini sıralayıp azınlık esnaf ve tüccarlarının ülkeden para kaçırdıklarını söylemektedir. İstanbul’da ticaretin Müslüman tüccarların eline geçmesini dileyip, halkı özellikle yerli mallarını tüketmeye çağırıyor. İkinci bölümde ise İstanbul’daki müslüman fırıncıların, bakkalların, manifaturacıların, yağlıkçıların, gömlekçilerin,“Müslümanlara Mahsus Kurtulmak Yolu” yazısının devamını oku