Travels into Turkey [Türkiye’yi Böyle Gördüm]

Tam adı: Travels into Turkey: Containing the most accurate account of the Turks and neighbouring nations. Their manners, customs, religion, superstition, policy, riches, coins etc. Ogier Ghiselin de Busbecq. London-1744. 4+290 sayfa Busbecq, Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak dönemi olan Kanunu Sultan Süleyman zamanında 1554-1562 yılları arasında Avusturya İmparatoru Ferdinand’ın elçisi olarak Türkiye’de kalmıştır. Elçilik yaptığı“Travels into Turkey [Türkiye’yi Böyle Gördüm]” yazısının devamını oku

Der Orient

Amand von Schweiger-Lerchenfeld Wien-Pest – Leipzig: A. Hartleben’s Verlag 1882 6+808 sayfa. 4’ü renkli harita, 215 ilustrasyon ve 28 plan. Tüm yakın doğu ülkelerini kapsayan ve bir bakıma Avusturya kamuoyuna “Orient” yani doğu hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmış bir kitaptır. Yazar, “Şark, Viyana’nın dış kapısından başlar” şeklinde tercüme edilebilecek bir Avusturya atasözüne uyarak önce Balkan“Der Orient” yazısının devamını oku

Institutiones Linguae Turcicae, Cum Rudimentis Paralellis Linguarum Arabicæ & Persicæ (Meninski Sözlüğü)

Franciscus à Mesgnien Meninski – Vindobonae (Viyana): Ex Typogropheo Orientali Schilgiano. 1756. 2 cilt bir arada. 1. cilt 20+256; 2. cilt 252+1 sayfa. Meninski, Fransız asıllı Polonyalı şarkiyatçı ve gramer uzmanıdır. 1653 yılında Polonya büyükelçisi ile birlikte İstanbul’a gelerek birkaç yıl içinde Türkçe ve diğer doğu dillerini öğrendi. 1661’de Avusturya İmparatoru Leopold’un hizmetine girerek saray“Institutiones Linguae Turcicae, Cum Rudimentis Paralellis Linguarum Arabicæ & Persicæ (Meninski Sözlüğü)” yazısının devamını oku