Kamal: Maker of Modern Turkey

Ikbal Ali Shah. London, 1934. 297 s, 1 levha, 22.5 x 14 cm Dünyanın çeşitli ülkelerinde İngiltere adına diplomatik görevlerde bulunan Hint Afgan yazar ve diplomat Sirdar Ikbal Ali Shah (1894-1969) “Yeni Türkiye’nin Yaratıcısı Kemal” adlı bu çalışmasında İstiklal Savaşının sonrasında 1933 yılına kadar olan gelişmeleri, belgelere dayanarak, kendi yorumlarını katmadan ele almıştır. “Asya’nın Değişen“Kamal: Maker of Modern Turkey” yazısının devamını oku

La Nouvelle Turquie

La Nouvelle Turquie Berthe Georges-Gaulis Paris, Armand Colin -1924. Birinci Baskı. 2+282+1 sayfa. 19x12cm Kurtuluş Savaşı’nın hemen ertesinde (Ekim 1922) Anadolu’ya gelen kadın yazar çeşitli kentleri dolaşmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve çevresiyle de görüşmüştür. Kitabın muhtevası Türkiye’nin iç durumunu ve Lozan’ın sonuçlarını yorumlayan araştırmacının Milli Mücadele ve Lozan sırasında Ankara izlenimleridir.