Ahlat Kitabeleri

Abdürrahim Şerif Beygu. İstanbul-1932. 104 sayfa + 22 levha (43 fotoğraf) Van Gölü kıyısında, Nemrut dağı eteklerinde kurulmuş olan Ahlat şehri, Anadolu’nun en eski ve en büyük şehirlerinden biridir. Abdürrahim Şerif Bey’in yazdığı bu eser, Ahlat’taki eski kalıntılardan hareketle yazılmış bir Ahlat tarihidir. Yazar, yöreyi bizzat gezip eski eserleri fotoğraflarla tespit etmiştir. Arşiv vesikaları ve“Ahlat Kitabeleri” yazısının devamını oku

Asia Mineure : Description géographique, historique et archeologique des provinces et des villes de la chersonnéese d’asie. [Küçük Asya : Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi]

Charles Texier. Firmin Didot Frères, Paris. 1839 – 1.cilt 238; 2.cilt +332; 3.cilt 268. Toplam 64 gravür 6harita. Charles Texier, ünlü bir Fransız gezgini ve arkeoloğu olup, Fransız Hükumeti adına Anadolu ve İran’a iki kez uzun süren geziler yapmıştır. Kuşkusuz bu geziler, o günkü Fransız sanayisinin gereksinim duyduğu ham maddelerin Anadolu topraklarında bulunabilecek olanları herkesten önce“Asia Mineure : Description géographique, historique et archeologique des provinces et des villes de la chersonnéese d’asie. [Küçük Asya : Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi]” yazısının devamını oku