Cenubu Garbi Anadolu’da Türk Mimarisi

Rudlof M(eyer) Riefstahl. İstanbul-Maarif Matbaası, 1941. 7+88 sayfa, metin dışında 112 levhada 228 fotoğraf ve çizim. 20×30 cm. New York Üniversitesi Güzel Sanatlar profesörü olan yazar, 1927-1930 yıllarında Robert Kolej’de ders vermiş ve bu sırada Türk Sanatı üzerine araştırmalar yapmıştır. Bu amaçla çıktığı inceleme gezilerinde İzmir, Manisa, Birgi, Tire, Aydın, Antalya, Burdur ve Alanya’yı gezmiştir.“Cenubu Garbi Anadolu’da Türk Mimarisi” yazısının devamını oku

Syria, the Holy Land, Asia Minor

Tam adı: Syria, The Holy Land & Asia Minor Illustrated. In a Series of One Hundred and Twenty Views Drawn from Nature by W. H. Bartlett, William Purser, and Thomas Allom. With Descriptions of the Plates by John Carne, Esq.  Fisher Son & Co., 1836-1838; London, Paris & America. 3 cilt. 80 sayfa +36 gravür;“Syria, the Holy Land, Asia Minor” yazısının devamını oku

Chrétiens et musulmans : voyage et études

Ludovic de Contenson. Paris; Librairie Plon-1901, 9+279 sayfa, 2 katlanır harita. 12×18,5 cm. 19.yüzyıl sonu gibi kritik bir dönemeç noktasında Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma dinamiklerini etnik ve dini açıdan ele alan bir kitap. Yazar Beyrut’tan İskenderun’a deniz yoluyla çıktığı yolculuğuna Halep’ten sonra kara yoluyla devam etmiş Urfa, Antep, Maraş çevrelerini de dolaşmış, çeşitli kesimlerden kişilerle yaptığı“Chrétiens et musulmans : voyage et études” yazısının devamını oku

In the Levant

Charles Dudley. Boston, Houghton Mifflin – Riverside Press, 1893 – third edition. 2 cilt. 9+290, 10+291 sayfa 13.5×21.5 cm Amerikalı bir edebiyatçı olan Charles Dudley Warner birçok derginin editörlüğünü yapmış, Mark Twain ile birlikte çalışarak “The Gilded Age” adlı eseri yazmıştır. 1875 yılının kış ve ilkbahar aylarında Doğu Akdeniz ülkelerinden başlayarak Ege Adaları, İzmir, Çanakkale“In the Levant” yazısının devamını oku

TURKEY OF THE OTTOMANS

Lucy Mary Jane Garnett, New York, 1911. [2], 304 s, 19 x 13.5 cm, II. Meşrutiyetin ertesinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçekçi bir tablosu…Bu kitapta Sultan Reşat döneminin Osmanlı Türkiye’si ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.Kitabın ana başlıkları özetle şöyledir: Müslüman, Hristiyan ve Musevi Osmanlılar;Osmanlı Sultanı (VI. Mehmed Reşat); Osmanlı Parlamentosu; Hukuki, siyasi ve askeri düzen; İslam dini; Türkiye’de Hristiyanlık“TURKEY OF THE OTTOMANS” yazısının devamını oku

Reise in Kleinasien: Sommer 1895 (Küçükasya Seyahati -1895 Yazı)

1895 sonbaharında batı ve orta Anadolu’da yapılan bir seyahatin ayrıntılı öyküsüdür. İzmir’den yola çıkan yazar; Manisa, Aydın ve Denizli’yi geçtikten sonra esas olarak göller bölgesi ve Konya civarını gezmiştir. Gezdiği yerlerin fiziki ve beşeri coğrafyası, gündelik yaşamı hakkında birinci elden ilginç bilgiler aktarmaktadır. Eserin önemli tarafı, bölgedeki Selçuklu eserleri üzerine yapılan kapsamlı araştırmadır. Bu şehirlerde“Reise in Kleinasien: Sommer 1895 (Küçükasya Seyahati -1895 Yazı)” yazısının devamını oku

voyage aux sept églises de l’apocalypse

L’Abbé, é. le camus. Paris 1896, 2+313+1 sayfa İncil’İn son kısmında adı geçen ve Anadolu’da bulunan yedi kutsal kiliseyi gezen iki rahip ve bir fotoğrafçının hazırladığı seyahatnamedir. Roma’dan başlayan yolculukları, Brindisi üzerinden Yunanistan’a oradan Anadolu’ya ulaşır. Anadolu’da İzmir, Efes, Manisa, Aydın, Denizli, Alaşehir, Akhisar, Bergama, Sart, Laodikya ve Truva gibi merkezleri gezen yolcular Çanakkale boğazı“voyage aux sept églises de l’apocalypse” yazısının devamını oku

Eine Reise Gebiet des Erdschias-Dagh. (Kleinasien)

Arnold Penther. Wien 1905. 6+48 sayfa + 5 levha 1902 yılı Haziran ayında Kayseri’deki ünlü Erciyes dağına tırmanışın öyküsü. Yerleşim yerleri, iklim ve bitki örtüsü hakkında bilgiler de içeren kitap, fotoğraflarla zenginleştirilmiştir. Viyana Coğrafya Cemiyeti tarafından yayınlanmıştır. Müellifin biyografisi https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Penther

Anatolische Volkslieder aus der “kaba dili”

Leopold Grünfeld. Leipzig 1888, 7+94 sayfa Anadolu halkının yüzyıllardan beri söylediği türküler hakkında yapılan ilk derlemelerden biridir. Kitap; efsaneler, masalar, mâniler, köy şarkıları gibi bölümlerden oluşmakta. Bu derlemenin “Kaba Dili” üzerine yapılmış olması, eserin dikkat çekeici bir diğer yanıdır.

The People of Turkey

Künye: The People of Turkey: Twenty years residence among Bulgarians Greeks, Albanians, Turks and Armenians. Editör:Stanley Lane Poole. London, John Murray, 1878. 2 Cilt. 31+288; 10+352 sayfa. Yazar: By a consul’s daughter and wife Kitabın yazarının o dönemin İngiliz elçilik mensuplarından birinin kızı olarak Tarabya’da doğduktan sonra Osmanlı topraklarında altmış yıl ikamet eden Fanny Janet“The People of Turkey” yazısının devamını oku