Forty Years in Constantinople

 the Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915, D. Appleton, New York, [1916]. xiii, [1], 390, [1] s, metin dışında 16 fotoğraf, 22.5 x 14.5 cm,  Hukuk eğitimi almış bir avukat olan Edwin Pears (1835-1919) İstanbul’a 1873 yılında gelmiş, İngiliz elçiliği mahkemesinde çalışmış, bir süre İstanbul’daki Avrupa Barosu’nun başkanlığını yürütmüştür. İstanbul’da 42 yıl kalan Pears, Forty“Forty Years in Constantinople” yazısının devamını oku

la turquie et les ottomans

P. BAudin D.’allauch. Paris-Librairie Militaire de L.Baudoin, 1896; 8+257 sayfa. 17×25 cm Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini kuruluşundan II. Abdülhamid’e kadar, bir yandan uluslararası ilişkiler diğer taraftan devlet ve toplum örgütlenmesi, askeri ve sivil kurumlar ile ideolojik kaynakları açısından incelemektedir. P. Baudin, 22 bölüme ayırdığı eserinin başında İslamiyetin Osmanlı toplumsal-siyasal sisteminin şekillenmesindeki rolü ayrıntılarıyla ortaya koyduktan sonra“la turquie et les ottomans” yazısının devamını oku