Paradoxes sur la Turquie,

Afioun Effendi (W. H. de Morfinay),Société d’éditions, Paris, 1908. 220, [2] s, 19 x 13 cm W. H. de Morfinay tarafından kaleme alınan kitap, yazarın önsözde belirttiğine göre Türkiye’de bulunduğu dönemde tanıştığı yaşlı bir “deli”nin anlattıklarına dayanmaktadır. Sekiz bölümden oluşan kitapta Osmanlı gelenek görenek ve adetleri ile siyasal hayata ve yönetici sınıfa dair bilgiler anlatılmıştır.“Paradoxes sur la Turquie,” yazısının devamını oku

Forty Years in Constantinople

 the Recollections of Sir Edwin Pears 1873-1915, D. Appleton, New York, [1916]. xiii, [1], 390, [1] s, metin dışında 16 fotoğraf, 22.5 x 14.5 cm,  Hukuk eğitimi almış bir avukat olan Edwin Pears (1835-1919) İstanbul’a 1873 yılında gelmiş, İngiliz elçiliği mahkemesinde çalışmış, bir süre İstanbul’daki Avrupa Barosu’nun başkanlığını yürütmüştür. İstanbul’da 42 yıl kalan Pears, Forty“Forty Years in Constantinople” yazısının devamını oku

la turquie et les ottomans

P. BAudin D.’allauch. Paris-Librairie Militaire de L.Baudoin, 1896; 8+257 sayfa. 17×25 cm Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini kuruluşundan II. Abdülhamid’e kadar, bir yandan uluslararası ilişkiler diğer taraftan devlet ve toplum örgütlenmesi, askeri ve sivil kurumlar ile ideolojik kaynakları açısından incelemektedir. P. Baudin, 22 bölüme ayırdığı eserinin başında İslamiyetin Osmanlı toplumsal-siyasal sisteminin şekillenmesindeki rolü ayrıntılarıyla ortaya koyduktan sonra“la turquie et les ottomans” yazısının devamını oku

Constantinople: Old and new

H(arrison). G(riswold). Dwight. London-1915,21+2+567 sayfa. Kendisi de İstanbul’da doğmuş olan yazar, II. Meşrutiyet ve ardından Balkan savaşı yıllarında İstanbul’daki gözlemlerini aktarmaktadır. Dönemin getirdiği özgürlük havasının ve sonra yaşanan bozgunun imparatorluk halklarının günlük yaşamı üzerindeki etkilerinin canlı şahitliğini yapmaktadır. Bizans ve Latin İstanbul’u üzerine geniş açıklamalar da içeren eser, özellikle şehrin günlük yaşamı üzerinde yoğunlaşır. Cami“Constantinople: Old and new” yazısının devamını oku

Hâile-i Mahmud Şevket: Hürriyet Kurbanları

İhsan Adlî, Edirne-1335(1919), Edirne Vilâyet Matbaası, 125+1 sayfa. Eser, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’ye gösterilmiş ve yayınlanması konusunda onun onayı alınmıştır. Eserin giriş kısmında Cemaleddin Efendi’nin mektubu vardır. İhsan Adli, bu eserinde bazı İttihat ve Terakki mensuplarının Mahmut Şevket Paşa ve bazı önemli şahsiyetlere neler yaptıklarını anlatmaktadır. Eser hakkında İhsan Adli’nin birkaç ifadesi şu şekildedir: “Sergüzeştine dair“Hâile-i Mahmud Şevket: Hürriyet Kurbanları” yazısının devamını oku