voyage en turquie et en grece

R.P. ROBERT DE DREUX. Herbert Pernot, Paris, Societe d’Edition Les Belles Lettres, 1925. XII, 204 s. Hubert Pernot. Robert de Dreux, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ticarî ayrıcalıklar elde etmek amacıyla atanan ancak amacına ulaşamayan Fransız sefiri de la Haye-Vantelet’nin maiyet rahibi olarak 1665-1669 yılları arasında Türkiye’de bulunmuştur. Türkiye ve Yunanistan’ı gezerek izlenimlerini yazan de Dreux’nün bu eseri,“voyage en turquie et en grece” yazısının devamını oku

Relatione del Serraglio Interiore et Esteriore del Gran Signore

Giovanni Battista Tavernier. Bologna, 1690. 2+212+12 sayfa Bir harita tüccarının oğlu olan Tavernier, belki de babasının sattığı haritaların kendinde uyandırdığı gezip görme tutkusu ile, oldukça genç yaşlardan itibaren seyahatlere başlamıştır. önce Avrupa’yı dolaşan Tavernier, sonra Filistin’i ziyaret etmek üzere Ratisbon’dan hareket eden birgurupla 1630’da İstanbul’a gelmiş ancak İstanbul’a geldikten sonra Kudüs yolculuğundan vazgeçerek burada 11“Relatione del Serraglio Interiore et Esteriore del Gran Signore” yazısının devamını oku