Impressions of Turkey: During Twelve Years’ Wandergins

W.M.Ramsay, London, 1897. 12+296 sayfa 1880’li yıllarda özellikle Orta Anadolu’yu baştan başa dolaşan İskoç arkeolog William Mitchell Ramsay’in Asya Türkiyesi ile ilgili intibalarını kaleme aldığı ilginç ve nadir bir eserdir. Özellikle Anadolu’daki köy yaşamını, Ermeni, Rum ve Müslüman toplumları ve Amerikan misyonerlerinin Ermeni toplumu içindeki faaliyetlerini ayrı başlıklar halinde anlatıyor. Son bölümde ise Anadolu’yu gezecek“Impressions of Turkey: During Twelve Years’ Wandergins” yazısının devamını oku

Müslümanlara Mahsus Kurtulmak Yolu

İstanbul, 1329/1913. 45+46+1 sayfa İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde adını vermeyen müellif, Balkan harbinden yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin kaybettiği yerleri, mağlubiyetin nedenlerini sıralayıp azınlık esnaf ve tüccarlarının ülkeden para kaçırdıklarını söylemektedir. İstanbul’da ticaretin Müslüman tüccarların eline geçmesini dileyip, halkı özellikle yerli mallarını tüketmeye çağırıyor. İkinci bölümde ise İstanbul’daki müslüman fırıncıların, bakkalların, manifaturacıların, yağlıkçıların, gömlekçilerin,“Müslümanlara Mahsus Kurtulmak Yolu” yazısının devamını oku

Nouveaux Dialogues Français-Turcs. Précédés d’un Vocabulaire

Par Eram Guzel-Oglou membre du bureau des traducteurs au Séraskiérat. Constantinople, Imprimerie – Librairie de S. Benoît, Galata, 1852, viii, 403 s., 22×14 cm. Tanzimat döneminde yeni bir ivme kazanan Osmanlı-Avrupa ilişkileri içinde yabancıların Türklerle dil yönünden anlaşabilmek amacıyla geliştirdikleri yeni bir yöntem de mükâleme[karşılıklı konuşma/diyalog] kitaplarıdır. Yazar, Bir Fransızın birbirinden çok farklı durumlarda Türklerle“Nouveaux Dialogues Français-Turcs. Précédés d’un Vocabulaire” yazısının devamını oku

The Present State of the Ottoman Empire

Tam Künye: The Present State of the Ottoman Empire: Containing the maxims of the Turkish polite, the material points of the Mahometan religion, their sects and heresies, their convents and religious votaries. Their military discipline, with an exact computation of their forces by land and sea. Illustrated with divers pieces of sculpture representing their variety“The Present State of the Ottoman Empire” yazısının devamını oku

Institutiones Linguae Turcicae, Cum Rudimentis Paralellis Linguarum Arabicæ & Persicæ (Meninski Sözlüğü)

Franciscus à Mesgnien Meninski – Vindobonae (Viyana): Ex Typogropheo Orientali Schilgiano. 1756. 2 cilt bir arada. 1. cilt 20+256; 2. cilt 252+1 sayfa. Meninski, Fransız asıllı Polonyalı şarkiyatçı ve gramer uzmanıdır. 1653 yılında Polonya büyükelçisi ile birlikte İstanbul’a gelerek birkaç yıl içinde Türkçe ve diğer doğu dillerini öğrendi. 1661’de Avusturya İmparatoru Leopold’un hizmetine girerek saray“Institutiones Linguae Turcicae, Cum Rudimentis Paralellis Linguarum Arabicæ & Persicæ (Meninski Sözlüğü)” yazısının devamını oku

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN ESERLERİ

Hüseyin Nihal Atsız’ın Tüm çalışmaları hakkında bilgi edinmek isteyenler en sondaki kitaba bakabilir. Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar I (İstanbul 1935). Göktürk Devleti’nin kuruluşundan önceki Orta Asya Türk tarihinin çok ayrıntılı bir kronolojidir. 2019’da Ötüken Neşriyat tarafından tekrar yayınlanmıştır. XV’inci Asır Tarihcisi Şükrullah. Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi (İstanbul 1939). Osmanlılar’a ait bölümünün sekiz“HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN ESERLERİ” yazısının devamını oku

L’Architecture Ottomane (Osmanlı Mimarisi)

Tam künye l’Architecture Ottomane. Ouvrage autorisé par iradé imperial et publié sous le Patronage de son Excellence Edhem Pacha, Ministre de Travaux Publics, Président de la Commission impériale Ottomane pour l’Exposition Universelle de 1873, à Vienne. Texte Français par Merie Launay. Dessins par Montani Effendi, Boghoz Effendi Chachian et Maillard. Documents Techniques par Montani Effendi.“L’Architecture Ottomane (Osmanlı Mimarisi)” yazısının devamını oku

Three Years in Constantinople or Domestic Manners of the Turks in 1844

Charles White. London: Hernry Colburn 1846 Üç Cilttir. 1.cilt: 1 sepya gravür (Kapalıçarşı ), XIX, 1 katlanır harita (İstanbul ve Boğaziçi), 338 sayfa 2. Cilt: açılış sayfası öncesinde 1 sepya gravür (Türk hamamı),VII, 372 3.Cilt: açılış sayfası öncesinde 1 sepya gravür (Cevahir Bedesteni), VII, 1 katlanır plan (Kapalıçarşı planı), 367 s. 19×12 cm. İstanbul üzerine“Three Years in Constantinople or Domestic Manners of the Turks in 1844” yazısının devamını oku

History of the Capital of Asia and the Turks

Kitabın tam adı History of the Capital of Asia and the Turks: Together with an Account of the Domestic Manners of the Turks in Turkey Boston 5618 (1855) 3 cilt tek kitaptadır. 1.cilt-6+1+140 sayfa ve 2 gravür; 2.cilt 147 sayfa ve 1 gravür; 3.cilt 148 sayfa ve 1 gravür. 14×24 cm 1990’lara ait Eski müzayede“History of the Capital of Asia and the Turks” yazısının devamını oku

Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor

ROBERT WALSH (Metin),THOMAS ALLOM (Gravürler) London-1836: Fisher, Son & Co., 2 Cilttir. 1.Cilt- açılış sayfalarında 2 gravür (Constantinople) ve (Fountain and the Marketplace of Tophana), 1 harita (Contantinople and Bosphorus), XXXVI + 84 Sayfa, metin dışında 44 gravür 2.Cilt- açılış sayfalarında 2 gravür (Apartment in the Palace of Eyoyb, the Residence of Asme Sultana) ve“Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor” yazısının devamını oku