La Nouvelle Turquie

La Nouvelle Turquie Berthe Georges-Gaulis Paris, Armand Colin -1924. Birinci Baskı. 2+282+1 sayfa. 19x12cm Kurtuluş Savaşı’nın hemen ertesinde (Ekim 1922) Anadolu’ya gelen kadın yazar çeşitli kentleri dolaşmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve çevresiyle de görüşmüştür. Kitabın muhtevası Türkiye’nin iç durumunu ve Lozan’ın sonuçlarını yorumlayan araştırmacının Milli Mücadele ve Lozan sırasında Ankara izlenimleridir.

Under the Turk in Constantinople

Under the Turk in Constantinople: A Record of Sir John Finch’s Embassy 1674-1681 London; Macmillian, 1920 15+481 sayfa [sayfalardan ikisi yayın ilanı] ve metnin dışında 6 levha fotoğraf. 23×15 cm Sir John Finch, 1674 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından Osmanlı başkentine elçi olarak atanır. Bu dönem Türk İngiliz ilişkilerinin yeni başladığı ve kapitülasyonların temel tartışmaOkumaya devam edin “Under the Turk in Constantinople”