Constantinople: Old and new

H(arrison). G(riswold). Dwight. London-1915,21+2+567 sayfa. Kendisi de İstanbul’da doğmuş olan yazar, II. Meşrutiyet ve ardından Balkan savaşı yıllarında İstanbul’daki gözlemlerini aktarmaktadır. Dönemin getirdiği özgürlük havasının ve sonra yaşanan bozgunun imparatorluk halklarının günlük yaşamı üzerindeki etkilerinin canlı şahitliğini yapmaktadır. Bizans ve Latin İstanbul’u üzerine geniş açıklamalar da içeren eser, özellikle şehrin günlük yaşamı üzerinde yoğunlaşır. Cami“Constantinople: Old and new” yazısının devamını oku

Constantinople (1890’larda İstanbul)

Francis Marion Crawford, Constantinople, New York, Charles Scribner’s, 1895, 79 s, 28 resim, 21.5 x 16 cm Amerikalı edebiyatçı Francis Marion Crawford (1854-1909), 1884’te evlenerek bir yıl oturduğu İstanbul’u 1890’lı yılların ortalarına kadar pekçok kez ziyaret etmiştir. Crawford, insanların ev ve sokak hayatlarından yeme içme alışkanlıklarına, Kapalıçarşı’daki alışveriş âdetlerinden Atpazarı’ndaki hayal kırıklıklarına, köşesiyle bucağıyla, sokaktaki“Constantinople (1890’larda İstanbul)” yazısının devamını oku

voyage en turquie et en grece

R.P. ROBERT DE DREUX. Herbert Pernot, Paris, Societe d’Edition Les Belles Lettres, 1925. XII, 204 s. Hubert Pernot. Robert de Dreux, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ticarî ayrıcalıklar elde etmek amacıyla atanan ancak amacına ulaşamayan Fransız sefiri de la Haye-Vantelet’nin maiyet rahibi olarak 1665-1669 yılları arasında Türkiye’de bulunmuştur. Türkiye ve Yunanistan’ı gezerek izlenimlerini yazan de Dreux’nün bu eseri,“voyage en turquie et en grece” yazısının devamını oku

The dardanelles: colour sketches from gallipoli

Norman Wilkinson (1878-1971) genellikle denizcilik ile ilgili konular üzerinde çalışan İngiliz resim sanatçısıdır. 1. Dünya Savaşı sırasında, Çanakkale cephesinde bulundu, Akdeniz’de denizaltında görev yaptı, İngiliz Kanalı’nda mayın temizleme çalışmalarında,bulundu. Resmi görevle olmasa da bu dönemde pekçok eser verdi. 1. Dünya Savaşı’nın en zorlu deniz ve kara savaşlarının gerçekleştiği Çanakkale Savaşlarının birinci dereceden tanığı olan olan“The dardanelles: colour sketches from gallipoli” yazısının devamını oku

The Tenedos Times: A Monthly Journal of the Mediterranean Destroyer Flotilla During the Early Part of the War

Charles Seymour. London-1917. 143+1 sayfa 34 resim. Bu kitabın içeriği Çanakkale deniz savaşlarına katılan İngiliz zırhlılarındaki mürettebat ve bilhassa subaylar tarafından çıkarılan “Tenedos Times” isimli gazetenin küpürlerinden yapılan seçmelerden oluşmaktadır. 1914 yılı sonbahırı ile 1915 yılı ilkbaharı arasında Çanakkale boğazının İngiliz ve Fransız donanması tarafından geçilmesi teşebbüsü sırasında yayınlanan bu filotilla gazetesi daha sonra Charles“The Tenedos Times: A Monthly Journal of the Mediterranean Destroyer Flotilla During the Early Part of the War” yazısının devamını oku

Beyond the Sublime-Porte : The Grand Seraglio of Stambul

Barnette Miller. New Haven-1931. 25+281 sayfa. 49 levha (2 katlanır harita, 62 resim ve fotoğraf) Topkapı Sarayı’nın kuruluşuından 1924 yılı Nisan’ında kapanışına kadar geçirdiği sürecin bilimsel ve ayrıntılı bir incelemesi. Kitabın sonundaki bibliyografyada da belirtilmiş olan yığınla eski kaynağın taranması sonucu hazırlanmış olan bu eseri yine bu kaynaklardan derlenmiş olan birçok fotoğraf, harita ve planlarla“Beyond the Sublime-Porte : The Grand Seraglio of Stambul” yazısının devamını oku

L’ILE DE RHODES (Rodos Adası)

Edouard Biliotti & L’Abbe Cotret, traduit par Marc Malliaraki, Rhodes, 1881. VII+722 sayfa, 2 harita. Rodos’u anlatan bu nadir eser; tarih, arkeoloji, sosyo-kültürel hayat ve adanın fizikî, beşerî ve ekonomik coğrafyası olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Eserin eski çağlardan itibaren başlayan tarih bölümü, özellikle Hospitaliers Şövalyeleri döneminin ayrıntılı incelenmesi ile sona erer. Şövalyelerin Osmanlılarla ilişkileri“L’ILE DE RHODES (Rodos Adası)” yazısının devamını oku

Hâile-i Mahmud Şevket: Hürriyet Kurbanları

İhsan Adlî, Edirne-1335(1919), Edirne Vilâyet Matbaası, 125+1 sayfa. Eser, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’ye gösterilmiş ve yayınlanması konusunda onun onayı alınmıştır. Eserin giriş kısmında Cemaleddin Efendi’nin mektubu vardır. İhsan Adli, bu eserinde bazı İttihat ve Terakki mensuplarının Mahmut Şevket Paşa ve bazı önemli şahsiyetlere neler yaptıklarını anlatmaktadır. Eser hakkında İhsan Adli’nin birkaç ifadesi şu şekildedir: “Sergüzeştine dair“Hâile-i Mahmud Şevket: Hürriyet Kurbanları” yazısının devamını oku

Türkiye’de Çiçek Aşısı ve Tarihi = An Outlook on the History of Smallpox Vaccination. During the Last Century in Turkey and in the Whole World

Ahmed Süheyl Ünver, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, IV+298 sayfa. 1948 Türkiye’yi 1717 yılında ziyaret eden Lady Montegue’nün Türkiye mektupları arasında Osmanlıların çiçek aşısı uygulamaları hakkında yazmış olduğu mektup, Lady Montegue İngiltere’ye döndükten sonra ilginç bazı tartışmalara sebep olmuştur. 18. Yüzyılda İngiltere’de çok yaygın olan çiçek hastalığına çözüm olarak Lady Montegue Osmanlıların aşı yönteminin“Türkiye’de Çiçek Aşısı ve Tarihi = An Outlook on the History of Smallpox Vaccination. During the Last Century in Turkey and in the Whole World” yazısının devamını oku