With the Yacht and Camera in Eastern Waters

Kitabın ilk baskısı ve Lord Cavan London, 1897. 4+15+128+4 sayfa. 58 fotoğraf ve 1 katlanır harita. Kırım Savaşı’na da katılmış olan Lord Cavan (Frederick Lambart), Rosenath isimli yelkenlisi ile Ege adalarını, Anadolu kıyılarını ve İstanbul’u ziyaret ederken bu seyir günlüğünü tutmuştur. Bir İngiliz aristokratının doğu akdeniz ülkelerine bakışının tipik özelliklerini taşıyan bu kitap, Lord Cavan’ın“With the Yacht and Camera in Eastern Waters” yazısının devamını oku

The History of the Forty Vezirs: or, The Story of the Forty Morns and Eves (Kırk Vezir Hikayeleri)

The History of the Forty Vezirs or the Story of the Forty Morns and Eves Türkçe’den İngilizceye çeviren: E.J.W.Gibb. London, 1886. 11+420+38+1 sayfa “Tarih-i Kırk Vezir” tüm Doğu ve İslam dünyasında yaygınlaşmış olan ve yazarı belli olmayan hikayelerdir. Bütün bu hikayelerin Arapça ve Farsça çeşitli versiyonları buluur. Bu versiyonların hemen hepsi birbirinden isim ve muhteva“The History of the Forty Vezirs: or, The Story of the Forty Morns and Eves (Kırk Vezir Hikayeleri)” yazısının devamını oku

Speaking of the Turks (Türkler Hakkında)

Speaking of the Turks – New York, 1922. 1+271 sayfa. Müftüzade Kazım Ziya Bey, 1912’de ABD’ye gitmiş ve orada görevli bir Osmanlı aristokratıdır. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte ABD’de kalmaya mecbur olmuş ve savaş boyunca İstanbul’a dönememiştir. 1922’de bu fırsatı yakalayarak geri dönmüştür. 2004 yılında Türkçe’ye tercüme edilerek Nobel Akademik Yayıncılık tarafından “Türkler Hakkında: Osmanlı“Speaking of the Turks (Türkler Hakkında)” yazısının devamını oku

Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi

İstanbul, 1943. 167 sayfa Doğma büyüme Kanlıca’lı olan Cabir Vada’nın İstanbul Semt tarihleri içinde ayrı bir yeri olan ünlü eseridir. Kitabın önsözünde 1940’lı yılların başında Kanlıca’da yalı yatptıran Sedat Simavi’nin bir önerisi sonucunda bu kitabı yazmaya karar verdiğini belirten yazar, bir anlamda sadece Kanlıca’nın değil bütün Boğaziçi’nin tarihini kaleme alıyor. Vada’nın eserinde Şirket-i Hayriye vapurlarının“Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi” yazısının devamını oku

Among The Turks

Among The Turks Cyrus Hamlin. New York 1878. 12+378 sayfa Robert Kolej’in kurucularından Amerikalı Misyoner Cyrus Hamlin (1811-1900), yaşamının otuz beş yılını Türkiye’de geçirdi. Okulu açmak için meşru ve gayrı meşru bütün yolları deneyen Hamlin, 1861 yılında Robert Kolej’i açmayı başardı. Daha sonra “My Life and Times” adlı otobiyografisini kaleme almıştır. Robert Kolej’in kuruluş yılları“Among The Turks” yazısının devamını oku

La Nouvelle Turquie

La Nouvelle Turquie Berthe Georges-Gaulis Paris, Armand Colin -1924. Birinci Baskı. 2+282+1 sayfa. 19x12cm Kurtuluş Savaşı’nın hemen ertesinde (Ekim 1922) Anadolu’ya gelen kadın yazar çeşitli kentleri dolaşmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve çevresiyle de görüşmüştür. Kitabın muhtevası Türkiye’nin iç durumunu ve Lozan’ın sonuçlarını yorumlayan araştırmacının Milli Mücadele ve Lozan sırasında Ankara izlenimleridir.

Under the Turk in Constantinople

Under the Turk in Constantinople: A Record of Sir John Finch’s Embassy 1674-1681 London; Macmillian, 1920 15+481 sayfa [sayfalardan ikisi yayın ilanı] ve metnin dışında 6 levha fotoğraf. 23×15 cm Sir John Finch, 1674 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından Osmanlı başkentine elçi olarak atanır. Bu dönem Türk İngiliz ilişkilerinin yeni başladığı ve kapitülasyonların temel tartışma“Under the Turk in Constantinople” yazısının devamını oku