Bei Unseren Helden an der Somme [Kahramanlarımız Somme’da]

1917 Almanya yapımı belgesel-propagandadır. İngiltere’de “The Battle of Somme” ciddi bir kamuoyu oluşturunca bunun Almanya’da da işe yarayacağına kanaat getirilmiş ve zikredilen filme bir cevap olarak BuFA (Bild und Filmamt – Resim ve Film Ajansı) tarafından çekilmiştir. Cepheden gerçek görüntüleri barındırır. Ocak 1917’de Berlin’de gösterime girmiştir. Filmin bir kopyası Almanya Federal Arşivinde olup internet üzerinden“Bei Unseren Helden an der Somme [Kahramanlarımız Somme’da]” yazısının devamını oku

The Battle of the Somme

1916 Birleşik Krallık yapımı belgesel-propagandadır.. ABD’de Kitchener’s Great Army in the Battle of the Somme adıyla gösterime girmiştir. Resmi sinematograflar Geoffrey H.Malins ve John McDowell tarafından çekilmiştir. 74 dakikadır. 10 Ağustos 1916’da ilk kez Londra’da ve 21 Ağustos’ta tüm İngiltere’de  yayınlanmıştır. Gösterime girdiği tarihlerde ilk altı haftada yaklaşık 20 milyon kişi izlemiştir. Propaganda türünün ilk“The Battle of the Somme” yazısının devamını oku

Fezleke-i Tarih-i Osmanî

Ahmed Vefik Paşa. İstanbul 1288/1871. 295 sayfa + 1 katlanır harita Bu eser Ahmed Vefik Paşa’nın tarih alanındaki iki çalışmasından biri olup, Sultan Abdülaziz’e kadar olan Osmanlı tarihini kapsar. 6 bölümdür. Oğuz boylarının Maveraünnehir’den Batı’ya doğru göç etmelerini anlatarak Osmanlı Beyliği’nin kuruluşuna giriş yapar. Her yüzyıl ayrı bölümlerde anlatılır. O yüzyılda yönetimde bulunan padişahlar, saltanat süreleri, babalarının“Fezleke-i Tarih-i Osmanî” yazısının devamını oku

The Races of European Turkey: their History, Condition, and Prospects

Edson L. Clark. New York-1878. 6+532 sayfa +1 gravür. Osmanlı Devletinin Son dönemlerinde Rumeli’de yaşayan farklı etnik gurupların ayrıntılı bir biçimde incelenmesinden oluşan bu eser, özellikle Yunan ihtilali (1821) ve Balkan ekonomisi hakkında ilginç bilgiler vermesinin yanı sıra Balkanlarda yaşayan Arnavutlar, Sırplar ve Çingeneler hakkında da bölümler içermektedir.

Seven Pillars of Wisdom [Bilgeliğin Yedi Sütunu]

Thomas Edward Lawrence. London-1935. 672 sayfa + 57 resim+4 harita İngiliz arkeolog, asker, yazar. Lawrence I. Dünya Savaşı sırasında General Wintgate ve General Allenby’nin maiyetinde Türklere karşı Arap isyanının örgütlenmesinde aktif olarak çalıştı. Ülkemizde daha çok casusluk faaliyetleriyle bilinen Lawrence’ın, bu kitabın onun savaş anılarından müteşekkildir ancak bazı kısımları askerî strateji, Arap kültürü ve coğrafyasıyla ilgili denemeler de içermektedir. Kitap oldukça“Seven Pillars of Wisdom [Bilgeliğin Yedi Sütunu]” yazısının devamını oku

The Near East : Dalmatia, Greece and Constantinople

Robert Hichens. London 1913. 10+268 sayfa. 18 adet Jules Guérin imzalı renkli resim ve 31 fotoğraf. 18×27 cm Dalmaçya kıyıları, Atina ve İstanbul’un ayrı bölümler halinde anlatıldığı bir tür seyahatnamedir. Yazar, eski eserler, doğal güzellikler ve günlük yaşam kesitleri karşısındaki hayranlığını samimi bir üslupla dile getirmektedir. Kitabın özelliklerinden biri de çoğu hiçbir yerde yayınlanmamış olan“The Near East : Dalmatia, Greece and Constantinople” yazısının devamını oku

Âsım Tarihi

Ayntablı Mütercim Âsım. İstanbul. 2 cilt. 384+260 Mütercim Âsım Efendi, vakanüvisliğe atanmadan önce Kamus-ı Okyanusu dilimize çevirmiştir. 1807’de vak’anüvis olarak görevlendirilen Âsım, 1791-1806 yılları arasındaki olayları kaleme almıştır. Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları isimli eserinde onun için “bir çok yerlerde basit bir rüznameci seviyesinden gerçek bir tarihçi seviyesine yükselir” şeklinde bahsederek bu eserin önemini belirtmektedir.“Âsım Tarihi” yazısının devamını oku

The Ottoman Dynasty: A History of the Sultans of Turkey from the Earliest Authentic Record to the Present Time, with Notes on the Manners and Customs of the People

Alexander W. Hidden. with an introduction by Cyrus Hamlin, New York: Nicholas W. Hidden, 1912, xvii+487 sayfa, metin içinde pek cok siyah beyaz resim, gravür fotoğraf, 20,5×27 cm abasının Osmanlı darphanesindeki görevi nedeniyle İstanbul’da doğmuş olan Alexander W. Hidden yaklaşık kırk yıl boyunca burada yaşamıştır. Bu süre zarfında Türkçeyi öğrendiği gibi Fransızca ve Rumcaya da“The Ottoman Dynasty: A History of the Sultans of Turkey from the Earliest Authentic Record to the Present Time, with Notes on the Manners and Customs of the People” yazısının devamını oku

Voyage dans le levant en 1817 et 1818

Count [Louis Nicolas Philippe Auguste] de Forbin, Paris, Imprimerie Royale, 1819. [16], 460 s, 1 katlanır levha. Louis Nicolas Philippe Auguste de Forbin, Fransız ressamı ve müzecisidir. 1816’da Müzeler Müdürlüğü’ne atanmış, ertesi yıl antika eserler satın almak üzere Ortadoğu’ya seyahat eden ekiple beraber Melos, Atina,İstanbul, İzmir, Efes, Filistin, Kahire ve Luksor’a gitmiştir. Cléopatra isimli fırkateyn“Voyage dans le levant en 1817 et 1818” yazısının devamını oku

The People of Turkey

Künye: The People of Turkey: Twenty years residence among Bulgarians Greeks, Albanians, Turks and Armenians. Editör:Stanley Lane Poole. London, John Murray, 1878. 2 Cilt. 31+288; 10+352 sayfa. Yazar: By a consul’s daughter and wife Kitabın yazarının o dönemin İngiliz elçilik mensuplarından birinin kızı olarak Tarabya’da doğduktan sonra Osmanlı topraklarında altmış yıl ikamet eden Fanny Janet“The People of Turkey” yazısının devamını oku