HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN ESERLERİ

Hüseyin Nihal Atsız’ın Tüm çalışmaları hakkında bilgi edinmek isteyenler en sondaki kitaba bakabilir.

Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar I (İstanbul 1935). Göktürk Devleti’nin kuruluşundan önceki Orta Asya Türk tarihinin çok ayrıntılı bir kronolojidir. 2019’da Ötüken Neşriyat tarafından tekrar yayınlanmıştır.

XV’inci Asır Tarihcisi Şükrullah. Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi (İstanbul 1939). Osmanlılar’a ait bölümünün sekiz yazma nüsha karşılaştırılarak geniş notlar ve izahlar ilâvesiyle yapılmış tercümesidir.

Resim

Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi Hayatı ve Eserleri (İstanbul 1940). Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi’nin “Câmiü’d-Düvel” Adlı Eserinden Karahanlılar ve Anadolu Selçukları adı altında yapılan yayınının baş tarafında yer almaktadır.

Osman. Tevârîh-i Cedîd-i Mir’ât-ı Cihân (İstanbul 1941) XVI. asır tarih müellifi Osman’ın umumi tarihinin Türkler’e dair bölümüne ait metninin, eski harfler ve transkripsiyonlu Latin harfleri ile notlar ve indeks ilâvesiyle neşridir. 2018’de Ötüken Neşriyat tekrar bastı.

Osmanlı Tarihleri I (İstanbul 1949): bu ilk cildi içinde de şu 5 eser vardır.Ahmedî. Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman. Şükrullah. Behcetüttevârîh. 1939’da yaptığı tercümenin yeniden gözden geçirilmiş ve daha geliştirilmiş baskısıdır. Türk boyları hakkında ilkindeki geniş notlar ve açıklamalar burada yer almamıştır.

Resim

Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkī. Tevârîh-i Âl-i Osmân. Âşıkpaşazâde tarihinin yeni harflerle ilk ilmî neşridir. Ötüken Neşriyat tarafından Oruç Beğ tarihilye üç kitap bir arada 2016’da basılmıştır. Bunlardan başka olarak bu kitapta Karamanlı Nişancı Mehmed Paşa’nın Osmanlı Sultanları tarihi ve Bayatlı Mahmud oğlu Hasan’ın Câm-ı Cem Âyin’ eseri yer almaktadır.

Osmanlı Tarihine Ait Takvimler I. 824, 835 ve 843 Tarihli Takvimler (İstanbul 1961).

Evliya Çelebi Seyahatnâmesinden Seçmeler (I, İstanbul 1971; II, İstanbul 1972)

Oruç Beğ Tarihi (İstanbul 1973)

Resim
Resim

Türk Ansiklopedisi’ne de G-Ö harfleri arasında otuz sekizi Orta Asya ve Osmanlı tarihinden Türk büyüklerinin biyografisi olan kırk madde yazmıştır. Bunlar da Ötüken Neşriyat tarafından derlenip 2018’de Türk Ansiklopedisindeki Yazıları adıyla basıldı.

BİBLİYOGRAFYA çalışmalarından da bahsedelim. İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmed Efendi Bibliyografyası (İstanbul 1966); – İstanbul Kütüphanelerine Göre Ebussuûd Bibliyografyası-1967; Âlî Bibliyografyası (İstanbul 1968). Bu üç bibliyografyaya “Kemal Paşaoğlu’nun Bibliyografyası” (1966) da eklenerek İstanbul Kütüphanelerine Göre Dört Bibliyografya adıyla Ötüken Neşriyat tarafından bir arada basıldı.

Türk Tarihinde Meseleler-1966

Resim

Edebiyatla ilgili eserleri

Türk Destanı Üzerine İncelemeler – 1951; Türk Edebiyatı Tarihi -1943

Tarihî romanları:

Bozkurtların Ölümü (1946). Bozkurtlar Diriliyor (1949). Bu iki eseri, Bozkurtlar olarak tek cilt halinde de neşredildi. Ötüken 1974; Deli Kurt (1958)

Şiirlerini Yolların Sonu-1946 kitabında toplamıştır.

Resim

Atsız’ın çeşitli yayın organlarında çıkmış siyasî yazıları ve tartışmaları da Makaleler adıyla 4 cilt halinde önce İrfan Yayınlarınca basıldı. Ötüken baskılarında ise bazı yazıları oğlu Yağmur Atsız, güncelliğini yitirdiğinden ötürü çıkarttırmıştır. Dileyen bu baskılardan birini tercih edebilir.

Resim

Nihal Atsız’ın eserlerine dair bibliyografik araştırma yapmak isteyenler şu kitabı inceleyebilir. Hüseyin Nihal Atsız: Hayatı ve Eserleri. Osman Sertkaya-Ötüken Neşriyat,2014

Bunlar Nihal Atsız’ın yarı aç yarı tok saatlerce yol yürümesinin yanında yazdıkları ve ürettiklerinden bazılarıdır.

Meraklısına:

TRT’nin 2005 yılında hazırladığı belgesel Portreler Galerisi: Hüseyin Nihal Atsız

https://www.youtube.com/watch?v=w9bFXMVflSA

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: